Animacijos karavanas. Mažosios miesto legendos

Šių metų vasarą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kiemas  pradėjo savo kultūrinę kelionę po Klaipėdą su  kultūriniu ir edukaciniu projektu vaikams ir jaunimui „Animacijos karavanas. Mažosios miesto legendos“.

Projektas „Animacijos karavanas. Mažosios miesto legendos“ skirtas plėsti paauglių meninę raišką bei idėjų vizualizavimo galimybes, ugdyti kūrybinį mąstymą, skatinti turiningą užimtumą, domėjimąsi miesto istorija, lietuvių etnine kultūra ir kultūriniu paveldu.

Tęstinis pažintinis praktinis projektas supažindins mokinius su marionetinės animacijos žanru, šia technika sukuriant animacinį filmą apie Klaipėdos miesto objektus - simbolius. Programa bus pristatyta  ir vykdoma  dalyvaujant Klaipėdos H. Zudermano gimnazijos irS. Dachoprogimnazijos moksleiviams.

Teorinius ir praktinius animacijos užsiėmimus ves profesionalūs, ilgametės pedagoginės patirties turintys animacijos kūrėjai ir edukacinės veiklos vadybininkai.

Kurdami animacinį filmą, mokiniai išmoks pagal scenarijų piešti kadruotes, animuoti sukurtus personažus, montuoti, įgarsinti filmus. Pasiskirstę komandomis, dalyviai galės patys pasirinkti, kokios kūrybinės veiklos: dailininko, fazuotojo, garsintojo ar techniko – imtis.

Projekto „Animacijos karavanas. Mažosios miesto legendos“ filmo peržiūra numatoma gruodžio pradžioje ir vyks Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme. Į pristatymą kviesime atvykti  dalyvavusių mokyklų moksleivius, jų šeimų narius, miesto kultūros ir meno veikėjus bei visus besidominčiuosius. 

Rėmėjas – Kultūros taryba