Š. m. birželio 29 – liepos 11 d. trijų valstybių, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, menininkai, meno kritikai, istorikai leisis į kultūrinę ekspediciją: Gdanskas, Kaliningradas, Klaipėda. Ekspedicija vykdoma projekto "Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus" rėmuose.

Projektas „Pažink svetimšalį“ yra įgyvendinamas remiantis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemone - bendradarbiavimo abipus sienos 2007-2013 m. programa. Projektą įgyvendina Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kartu su Kaliningrado Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyriumi (Rusija) ir Gdansko Šiuolaikinių menų centru Łaznia (Lenkija).

Ekspedicijos metu panaudojant kultūros animacijos metodą bei šiuolaikinio meno praktikas, dalyviai rinks medžiagą, kuri suguls į regiono meno ir kultūros gidą (katalogą), aprėpiantį naujus kultūrinius maršrutus, iliustruotus esamais, projekto dalyvių požiūriu įdomiais kultūros objektais ir projekto metu sukurtais meno objektais, žurnalistų pastebėjimais, vietos žmonių interviu.

Šioje ekspedicijoje Lietuvą atstovauja: kultūrologas Linas Poška, poetas Mindaugas Valiukas, menotyrininkė Danguolė Ruškienė, iliustratorė Viktorija Dambrauskaitė, tapytojas Rolandas Marčius, tapytojas Ričardas Milukas, dizaineris Audrius Jankauskas, fotografė Lina Praudzinskaitė, teatrologė Gitana Gugevičiūtė-Valiukienė.

Projektas „Pažink svetimšalį“ yra įgyvendinamas remiantis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemone - bendradarbiavimo abipus sienos 2007-2013 m. programa. Pagrindinis programos, finansuojamos iš Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos Federacijos lėšų, tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos, plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji “Pažink svetimšalį“ projekto vertė – 873,620.59 eurų. Programos įnašas į projektą sudaro 768,786.12 eurų (88%) arba 2648468.1 Lt. Ko-finansavimas iš dalyvaujančių institucijų –  104,834.47 eurų (12%). 

ES sudaro 27 šalys narės, nusprendusios pamažu sujungti savo praktinę patirtį, išteklius ir kurti bendrą ateitį. Per 50 metų plėtros laikotarpį jos drauge sukūrė stabilumo, demokratijos ir darnaus vystymosi erdvę, puoselėdamos kultūrinę įvairovę, toleranciją bei asmens laisves. ES siekis – skleisti savo vertybes bei dalytis savo pasiekimais su kaimyninėmis šalims ir tautomis.

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo abipus sienos 2007-2013 m. programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, finansuojamus iš ES ir Rusijos Federacijos lėšų.

Šis tekstas parengtas naudojantis Europos Sąjungos parama pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.