Rugėjo 23 d. 17 val. Gintaro muziejaus vidiniame kieme (Kaliningradas) pristatytas lietuvio Donato Bielkausko projektas "Tabalai".

Vienas iš svarbių visuomenės raidos veiksnių - komunikacija, informacijos perdavimas. Kalbamės telefonais, dalyvaujame socialiniuose tinkluose, skaitome spaudos leidinius, klausomės radijo. Visa tai darome norėdami perduoti arba gauti informaciją. Tai gana sudėtingo pasirengimo reikalaujantys procesai. O kaip buvo seniau? Galimas vizualinis kontaktas kūrenant laužus, prižiūrint švyturius arba rašant laiškus. Tai skirta didesniems atstumams. Kaimo reikmėms pakako tabalų.

Tabalai - patys primityviausi signaliniai, mušamieji instrumentai - istoriniuose šaltiniuose minimi nuo XVIII amžiaus. Viena, dvi, trys sausos uosio ar klevo lentos su galuose išgręžtomis skylėmis virvėms įverti (kartais lenta pakeičiama metalo gabalu). Lentos vertikaliai (kartais horizontaliai) pakabinamos ant medžio, namo pastogėje, prie klėties ar pirties. Tabalais nuo seno būdavo išgenama banda, pranešama apie gaisrus ir kitas nelaimes, šaukiamos sueigos, kviečiama į pirtį, iš laukų pietums. Jie labai tiko vestuvėms, apeigoms, kitokiems pasilinksminimams. Tabalų garsas būdavo girdimas net už trijų kilometrų.

Įdomu kaip jie atrodytų šiuolaikinio miesto erdvėse, ar pakaktų smalsumo ir drąsos jais perduoti žinutę?

Tikslingai parinktose miesto vietose, netoli vienas nuo kito, išdėstomi 3-4 tabalų komplektai. Visi jie turi būti vienas kito girdimumo zonoje. Mieste tai nėra dideli atstumai dėl bendro aplinkos triukšmingumo ir pastatų sienų kurios blokuoja garso sklidimą. Priėjus instrumentą galima pagroti, pastuksenti ir … sulaukti atsakymo! Palankiai susiklosčius aplinkybėms girdėsime akustinius ritminius pokalbius.

Kūrybinė veikla – vienas iš geriausių būdų tarptautinei partnerystei užmegzti ir tarpkultūrinei komunikacijai plėtoti, rodo kultūrinių mainų projektas „Close Stranger“ („Pažink svetimšalį“), suvienijęs bendrai veiklai tris įstaigas: KKKC (Lietuva), Rusijos nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyrių Kaliningrade bei Gdansko (Lenkija) šiuolaikinio meno centrą „Łaźnia“.

Bendrasis projekto „Pažink svetimšalį“, vykdomo nuo 2012 m. gruodžio iki 2014 m. gruodžio, tikslas yra plėtoti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Kaliningrado (Rusija) ir Klaipėdos (Lietuva) gyventojų.

Projektas „Pažink svetimšalį“ įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną  programą. Pagrindinis programos, finansuojamos Europos Sąjungos (ES) lėšomis, tikslas – stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos bendradarbiavimą plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji „Pažink svetimšalį“ projekto vertė – 873 620,59 euro arba 3 016 437,2 Lt. Programos įnašas į projektą sudaro 768 786,12 euro arba 2 654 464,7 Lt (88%). Partnerių skiriamas finansavimas – 104 834,47 euro arba 361 972,5 Lt (12%).

Daugiau informacijos apie projektą – nuolat atnaujinamoje jo interneto svetainėje www.closestranger.eu.