„Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus” – tai didelės apimties projektas, kurio tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos šiuolaikinio meno ir kultūros institucijų bei ugdyti gilesnį tarpusavio supratimą tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per jų dalyvavimą kultūrinėse programose.

Projektą vykdo Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Baltijos skyrius (Kaliningradas, Rusija), Šiuolaikinių menų centras "Laznia" (Gdanskas, Lenkija) ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Klaipėda, Lietuva). Numatoma projekto trukmė – dveji metai, nuo 2013 m. sausio mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn.

Projektas apims platų veiklų spektrą; jo tikslinė auditorija – ir vietinės bendruomenės, ir platus tarptautinis tokių profesionalų, kaip šiuolaikinio meno kūrėjai, fotografai, muzikantai, kuratoriai, meno ir kultūros vadybininkai, ir pan., tinklas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Gdanske, Kaliningrade ir Klaipėdoje planuojama iš viso surengti 11 mainų programos parodų, siekiant supažindinti su įdomiausiais šiuolaikinio meno pavyzdžiais.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro dalyvavimas šioje ES programoje yra inovatyvi partnerystės forma, kadangi iki šiol kaimyninius Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos regionus apimančio pastovaus institucinio bendradarbiavimo šiuolaikinio meno srityje nebuvo. Projekto veiklų metu, kuriose dalyvaus skirtingų amžiaus ir poreikių tikslinės grupės, planuojama jungti kultūros paveldą, dizainą ir šiuolaikinį meną ir turizmą.

Projektas neapsiriboja tik apsikeitimais jau parengtomis parodomis. Naujai projekto parodai ”Close stranger” sukurti bus plėtojama meno rezidentūrų programa. 2013 m. Lietuvos menininkai: Marta Vosyliūtė, Laura Zala, ir Nerijus Jankauskas reziduos Šiuolaikinių menų centre "Laznia", o Remigijus Treigys, Laura Garbštienė ir Jurga Barilaitė - Nacionalinio Šiuolaikinio Meno Centro Baltijos skyriuje Kaliningrade. Klaipėdoje lankysis projekto partnerių menininkai. Menininkų 10 dienų rezidentūros tikslas susipažinti su vietos specifika, pasiruošti meno kūrinių sukūrimui baigiamajai projekto parodai "Closer stranger", kuri 2014 m. keliaus per tris miestus: Gdanską, Kaliningradą, Klaipėdą.

Projektas „Pažink svetimšalį“ yra įgyvendinamas remiantis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemone - bendradarbiavimo abipus sienos 2007-2013 m. programa. Pagrindinis programos, finansuojamos iš Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos Federacijos lėšų, tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos, Lenkijos bei Rusijos, plėtojant dvišalius ir trišalius santykius. Bendroji “Pažink svetimšalį“ projekto vertė – 873,620.59 eurų. Programos įnašas į projektą sudaro 768,786.12 eurų (88%) arba 2648468.1 Lt. Ko-finansavimas iš dalyvaujančių institucijų – 104,834.47 eurų (12%).

Europos Sąjungą sudaro 27 šalys narės, nusprendusios palaipsniui sujungti savo praktinę patirtį, išteklius ir kurti bendrą ateitį. Per 50 metų trukusį plėtros laikotarpį šios šalys kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir darnaus vystymosi erdvę, išlaikydamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjungos siekis – skleisti savo vertybes ir dalintis savo pasiekimais su kaimyninėmis šalims ir tautomis.

Programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES-Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą, juridinės ne pelno organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų ir visos Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, finansuojamus iš ES ir Rusijos Federacijos lėšų.

Šis tekstas parengtas naudojantis Europos Sąjungos parama pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.

2013 m. meno rezidentūros mainų programos projekto partnerių dalyviai:

  • Oleg Bliablias / 2013.09.01 - 09.11 / Projektas "Close stranger". Klaipėda
  • Julita Wójcik / 2013.09.02 - 09.11 / Projektas "Closer stranger". Klaipėda
  • Jacek Niegoda / 2013.09.02 - 09.11 / Projektas "Close stranger". Klaipėda
  • Artur Gogołkiewicz / 2013.09.02 - 09.11 / Projektas "Close stranger". Klaipėda
  • Alexey Chebykin / 2013.11.05 - 11.15 / Projektas "Close stranger". Klaipėda
  • Yury Vassiliev / 2013.11.05 - 11.15 / Projektas "Close stranger". Klaipėda