Projektas "GOING PUBLIC"/ Antonina Slobodchikova / 2012.05.28 - 2012.06.16

Antonina Slobodchikova (Baltarusija) dalyvavo projekte "Going public" ir rezidavo Klaipėdoje 2012 05 28-06 16.

A. Slobodchikova ir M. Gulinas dažnai kuria ir viešumoje prisistato kaip šeimyninis duetas. Visgi menininkų raiškos formos ar temos subtiliai išsiskiria individualioje veikloje – Antonina savo kūryboje dažnai remiasi egzistencinėmis, psichologinėmis temomis, gilinasi į aplinkos artefaktus, moters ir mirties temos dažnai reflektuojamos Antaninos darbuose. 

Projektas GOING PUBLIC: instaliacija neveikiantiems fontanams

Antonina Slobodchikova viešėdama Klaipėdoje projekto GOING PUBLIC programos metu savo menines idėjas dedikavo neveikiantiems Klaipėdos pietinės miesto dalies fontanams. Tokiu būdu siekdama atkurti ir įprasminti pirminę šių poilsio ir reakreacijos taškų paskirtį. Pasitelkusi meno kalbą kūrėja siūlė alternatyvius fontanų atgaivinimo būdų. Prie prekybos centro „Aitvaras“ esančiame fontane menininkė pristatė trumpalaikę objektų instaliaciją naudodama lininės drobės audeklą bei jūreiviškus marškinėlius. Šią instaliaciją menininkė paskyrė kolektyvinei miesto atminčiai ir įprasmino tiek savo funkcijas praradusį urbanistinį objektą, tiek sutelkė dėmesį miesto, esančio arti jūros, atmosferai, vandens ir laiko temoms. Savo kūriniu menininkė savaip skatino publiką atsigręžti į nepelnytai pamirštą miesto elementą. Instaliacijos įgyvendinimui bei pačiai temai svarbus laiko momentas.

Menininkė taip pat domisi gamtos reiškinių ir kitų aplinkybių įtaka jos sukurtiems objektams. Debreceno rajone prie „Vaikų pasaulis“ esančioje fontano skulptūroje Antonina Slobodchikova surengė vienadienę meninę – socialinę akciją su šalia dirbančiais prekybininkais. Taip kelioms valandoms buvo atgaivinta ir įprasminta fontano idėja, sukurianti aplink jį bendravimo ir mainų šaltinį.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kartu su Goethes institutu Vilniuje 2012 metais vykdė tarptautinį projektą „Going public. Galimybės viešai pasisakyti“. Tai tarptautinį bendradarbiavimą ir kūrybinius mainus užtikrinantis projektas, kuriame dalyvavo Lietuvos, Baltarusijos, Kaliningrado srities ir Vokietijos atstovai. Pagrindinė projekto ašis – menas viešose erdvėse, apmąstomas iš menininkų, kuratorių, teoretikų ir žiūrovų pozicijų. Projektas „Going Public. Apie galimybes viešai pasisakyti“ skirtas aktualioms diskusijoms apie meną už muziejų ir galerijų ribų, tokio meno galimybių bei auditorijos kūrimo tyrimams. Projektas orientuotas ne į materialių meno kūrinių viešoms erdvėms kūrimą, o į refleksijas, empirinius tyrimus ir analizę.

Video dokumentacija >>>