Teisinė informacija

BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veikla yra grindžiama:

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMU
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMU
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMU
kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktais, KKKC nuostatais.