Veiklos sritys

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) – organizuoja meno projektus, pristato aktualias šiuolaikinio meno tendencijas, reprezentuoja Klaipėdos menininkus respublikiniame ir tarptautiniame kontekste. KKKC vykdo kultūrinės informacijos sklaidą, vysto kūrybines industrijas, inicijuoja bendradarbiavimą tarp Klaipėdos, Lietuvos ir užsienio šalių meno organizacijų. KKKC administruoja parodų rūmus, tarptautinę meno rezidentūrą, Klaipėdos kultūros portalą www.kulturpolis.lt

KKKC tikslai

  • Organizuoti tarptautinius meno projektus Lietuvoje bei užsienio šalyse;
  • Stiprinti Lietuvos menininkų integraciją į tarptautinį kontekstą;
  • Inicijuoti Lietuvos ir kitų šalių kultūrinių įstaigų ir profesionalių menininkų partnerystę;
  • Vystyti tarptautinės rezidentūros programą skirtą bendradarbiavimui su vietos menininkais;
  • Skatinti įvairių socialinių grupių integraciją į meno pažinimo procesą;
  • Vystyti tarpsektorines menines ir edukacines programas.