KKKC rezidentūra

Tarptautinė rezidentūra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre

Tarptautinė rezidentūra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre

Šiandien menas peržengia bet kokias savo stilistinės, žanrinės, taip pat ir socialinių, kultūrinių sferų autonomijos ribas, todėl menininkai ieško naujų bendradarbiavimo su visuomene būdų. Jų meninės praktikos vis labiau remiasi bendruomenės įtraukimu, jos skatinimu domėtis priežastimis, kokiu būdu gimsta meno objektai bei suvokimu, kad procesas yra ne mažiau svarbus nei galutinis rezultatas.Šiuolaikiniame mene vis tvirčiausiejamos meninės ir kūrybinės išraiškos formos su mokslu, ekonomika, ekologija bei technologijomis.

2017 m. rezidentūros tema – „Meno transformacijos kontekstas“. Rezidentūros programoje dalyvaujančių kūrėjų uždavinys yra sudaryti sąlygas bendruomenei lyginti ir kūrybiškai vertinti įvairius galimus požiūrius į supančią sociokultūrinę aplinką.

„Meno transformacijos kontekstas“ turi tapti netiesioginiu bendruomenės socialinių įgūdžių kaitos įrankiu, kuomet patys bendruomenės nariai galės ne tik dalyvauti kūrybiniame procese, bet ir aktualizuoti naujas socialines problemas, spręsti jas, taip skatinant bendruomeniškumą, bei kultūrines ir socialines transformacijas.

Pretendentams siūloma rezidencijos programa:

Rezidencijos dalyvis turi surengti atvirą bendruomenei kūrybinį užsiėmimą, paskaitą,performansą, vizualizaciją,jungdamas praktines ir teorines žinias. Šiai programai įgyvendinti suteikiama 400 EUR stipendija, gyvenamosios patalpos ir dirbtuvės. Rezidencijos trukmė – iki 30 dienų.

Kas gali teikti paraiškas

Programa orientuota į Lietuvos bei užsienio šalių įvairių sričių kūrėjus, neribojant dalyvių amžiaus. Norintieji kviečiami siųsti užpildytą paraiškos formą, gyvenimo aprašymą (CV) ir kūrybos portfolio (pdf formatu) el. paštu info@kkkc.lt.