2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 1

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 2. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 3. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 4. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 5. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 6. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 7. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 8. Papildymas

2021 m. viešųjų pirkimų planas Nr. 9. Papildymas

KKKC viešųjų pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2018.06.05 įsakymu Nr. V-6-5-1)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas VPT direktoriaus įsakymu Nr. 1S-100, 2019-06-26)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (patvirtinta viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017.06.28 įsakymu Nr.1S-97)