BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veikla yra grindžiama:

kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktais, KKKC nuostatais.

SPRENDIMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2 246 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO. SPRENDIMAS T2323 (2017 m. gruodžio 21 d.)