PRESTIŽAS: ŠIŲ DIENŲ FANTASMAGORIJA

Paroda „Prestižas: šių dienų fantasmagorija“ – tai kvietimas apmąstyti prestižo sąvoką ir jos reikšmę vizualiesiems menams. Kada galime menininką vertinti kaip „prestižinį“: kai jo darbai rodomi plačios publikos pripažįstamose vietose ar kai jie tampa elitinių kolekcijų dalimi? Trumpiau tariant, ar prestižas nepriklauso nuo skonio, vienų ir kitų nuotaikų, laikotarpio? Ar tokiu atveju prestižas nėra tik trapi ir pernelyg subjektyvi sąvoka? Tačiau menininko negalima vertinti tik pagal jo tarp amžininkų įgytą prestižą.

Kodėl tada apmąstome šią sąvoką vizualiųjų menų kontekste?

Prestižas vizualiuosiuose menuose parodo, kaip amžininkai traktuoja menininkus, ir kartu atskleidžia visos visuomenės būklę. Menininkų darbai, tapę prestižiniai, atskleidžia visuomenės lūkesčius, fobijas, draudimus, baimes. Jie visa tai atidengia, sublimuoja arba nuo to apvalo.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro surengta paroda yra mūsų dviejų visuomenių – prancūzų ir lietuvių – lyginamasis tyrimas. Ji kviečia pasižiūrėti vieniems į kitus iš naujos perspektyvos, glaudžiau susipažinti, subtiliau vieni kitus suprasti. Tam pravers šis katalogas – jame rasime du skirtingai prestižo sąvoką traktuojančius tekstus: vienas priklauso Lietuvos kultūros ministro Arūno Gelūno, kitas – Nicolas Bourriaud, Paryžiaus Aukštosios nacionalinės dailės mokyklos direktoriaus, plunksnai. Du… prestižiniai autoriai!

Maryse BERNIAU
Prancūzijos ambasadorė Lietuvoje

Peržiūrėti katalogą