Viena iš KKKC Parodų rūmų edukacinių krypčių – kultūros sinergija su švietimu. Ilgalaikis ir nuoseklus INTEGRUOTŲ PAMOKŲ modelis yra tarpinstituciniu bendradarbiavimu pagrįstas formaliųjų pamokų formatas, siekiant ugdyti tokius XXI a. gebėjimus, kaip: darbas komandose, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, sugebėjimas spręsti kompleksines problemas susidūrus su iššūkiais, mokymo įstaigoje gaunamų žinių taikymas naudojant kitus resursus ir išteklius (šiuo atveju, dalyviams palikus savo įprastą komforto zoną, pasitelkiami šiuolaikinio meno ar tradicinio vaizduojamojo meno objektai ir pačios ekspozicinės erdvės). Moksleiviai skatinami spręsti ar gilinti, atnaujinti žinias pasitelkiant „out of the box“ mąstymą.

Išlaikant formalaus ugdymo pamokos formatą, keičiamas mokymosi principas, todėl organizuojant integruotą pamoką dalyvauja du asmenys – mokytojas (siūlo dalyko pamokos temą, akcentuoja gebėjimus, kuriuos klasei reikėtų stiprinti, apgalvoja užduotis) ir edukatorius, kuris pamoką adaptuoja, rekomenduoja atspirties taškus, atitinkančius esamos parodos ar projekto kontekstą, dalyvauja pamokos procese kaip moderatorius.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras kviečia Klaipėdos miesto, regiono bei šalies pradinių klasių mokyklas ir progimnazijas įgyvendinti tokių mokomųjų dalykų INTEGRUOTAS PAMOKAS: gamtos ir humanitariniai mokslai, dailės ir meno istorijos pamokos, užklasinės meninės veiklos.

Mokytojai, norintys dalyvauti integruotose pamokose, gali registruotis MKKU.LT platformoje.