KKKC MENO KIEMO EDUKACINĖS VEIKLOS ORIENTUOTOS Į VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ ASMENŲ KŪRYBIŠKUMO LAVINIMĄ.

Siekiant asmeninio žmogaus tobulėjimo bei mokymosi visą gyvenimą idėjos raiškos, viena iš tobulėjimo krypčių yra
kūrybinės saviraiškos galimybių svarba.

KKKC edukacinių veiklų aktualumas – ugdyti visų amžiaus grupių meninę-kūrybinę individualybę. Meninio ugdymo
procesas savo ruožtu teigiamai veikia visą asmens būtį.

KKKC Meno kiemo dirbtuvių tikslas ne tik reprezentuoti čia nuolat dirbančių ir reziduojančių menininkų veiklas,
kūrybinius rezultatus, bet ir pristatyti profesionaliosios vaizduojamosios dailės technikas per praktinius gebėjimus,
kurie lavinami seminarų, kūrybinių dirbtuvių metu.

Šiuo metu KKKC Meno kiemo dirbtuvėse nuolat reziduoja grafikos meno kūrėjos Žaneta Jasaitytė-Bessonov ir
Toma Šlimaitė-Bubelienė bei tapytoja, scenografijos kūrėja Daiva Dašenkovienė, o paskaitų ciklą meno istorijos,
filosofijos temomis pristato filosofas Tomas Kiauka.

MENO PRASMĖS IR REIKŠMĖS SU FILOSOFU TOMU KIAUKA

VIRTUALIOS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS. VAIZDOSIUŽETAI