ALEKSANDRO ČEKMENIOVO FOTOGRAFIJŲ PARODOS VIDEOGIDAS

Aleksandras Čekmeniovas – vienas žymiausių Ukrainos šiuolaikinės fotografijos atstovų. Projekto „Penktoji fotografijos šventė“ kontekste šio autoriaus retrospektyvinė paroda „Pamiršta žemė“ yra jau kelerius metus trunkančio bendradarbiavimo tarp LFS Klaipėdos skyriaus ir Ukrainos fotomenininkų išdava.

Eksponuojamuose Aleksandro Čekmeniovo kūriniuose žmogus matomas ekspresyviose gyvenimo realijose ir santūriame mąslumo sąstingyje, kuriuos dar labiau išryškina pačios ekspozicijos architektūros išskaidymas ir priešpastatymas, sugrupavimas, pačių kūrinių formatų skirtumai.

Kūrinių serijoje „Black&White“ dokumentuojamas gyvenimas –triukšmingas, persmelktas socialinių, kartais ribinių privataus gyvenimo akcentų, kurie, tikrinant žiūrovo emocines jusles, pabrėžiami pasitelkiant maksimalų kūrinio mastelį arba gausiai sugrupuojami, tarsi spiečius. Tačiau užtenka parodinėse salėse pasukti už kampo, ir užtinki kūrinius, savo saikingumu nešančius ramybę, susikaupimą, atkreipiančius dėmesį savo raiška, fotografine švara, sutelkto, atviro ir pagauliai stebinčio žvilgsnio poveikiu. Čia labai tamprus ryšys tarp fotografo, fotografuojamojo ir į fotografijas žvelgiančio asmens.

„Stebėtojų zona“ – štai taip mūsų edukatorė Rūta sau įvardina šią ekspozicinę nišą.

 

APIE ALEKSANDRO ČEKMENIOVO FOTOGRAFIJŲ PARODĄ „PAMIRŠTA ŽEMĖ“ IR
LSF KS PROJEKTĄ „PENTOJI FOTOGRAFIJOS ŠVENTĖ“ GALITE SKAITYTI

„Autorius daug fotografavo psichiatrijos ligoninėse,
gatvėse fiksuodavo eismo įvykius,
benamių kasdienybę, dažnai parodydamas
posovietinio gyvenimo skurdą bei absurdą.“

 


 

DAUGIAU APIE LFS KS IR UKRAINOS FOTOMENININKŲ
BENDRADARBIAVIMĄ

MOLPIK. Lietuvos fotografijos mėnuo Kijeve