EDUKACIJOS 9-11 KLASĖMS

EKSKURSIJOS

Ekskursijos ekspertams – vyresnių klasių moksleiviams skirti susitikimai yra orientuoti ne tik į vaizduojamojo meno raiškų pažinimą, bet ir tų žinių gilinimą pristatant per metus kintančiose parodose esančius kūrinius. Išsamiau

EDUKACIJOS

„Menas ar maištas“ – Šios edukacijos tikslas paskatinti edukacijos dalyvius abejoti nusistovėjusioms normoms, sąmoningai kelti nepatogius klausimus, kvestionuoti nekvestionuojamas tiesas. Išsamiau