Integruota edukacija: švietimo ir kultūros sinergija

Sausio 4 d. KKKC Parodų rūmuose vyko neįprasta veikla: Klaipėdos Gabijos progimnazijos septintos klasės moksleiviai parodinėse erdvėse dalyvavo anglų kalbos integruotoje pamokoje. Susitikimą moderavo ir kompaniją jiems palaikė kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Norkūnienė su Kuršiu, o atraktyvios nuotaikos papildomai įnešė entlebucho zenenhundas Bači su šeimininke Irina.

Ši iniciatyva tęsia jau pradėtą KKKC alternatyvią prieigą pristatant šiuo metu rengiamas ar eksponuojamas parodas dalyvaujant kaniterapiniems šunims. Tuo pačiu tai naujas akordas plečiant suvokimą apie galimybes derinti formalaus ugdymo įstaigų programas, šiuo atveju įvairias pamokas, su meno ir kultūros lauku.