INTEGRUOTŲ PAMOKŲ ŽAVESYS NEĮPRASTOJE ERDVĖJE

Gruodžio 11 dieną Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC) viešėjo mokytojų kolektyvai iš Klaipėdos Liudviko Stulpino ir „Santarvės“ progimnazijų.  Tikslas – susipažinti, kaip, integravus kelis mokomuosius dalykus, galima įdomiai pravesti pamoką mokiniams neįprastoje kultūrinės įstaigos aplinkoje.

Susitikimo metu skirtingų mokyklų mokytojos bendraudamos ir bendradarbiaudamos bandė atrasti skirtingų laikmečių Klaipėdos ženklų šiuo metu Parodų rūmuose eksponuojamose fotografijose (Edžio Jurčio fotografijų paroda „Ieškojimai). Užduotis, į kurią integruota istorija ir menai, leido suvokti, kad mokymas, grįstas tyrinėjimu, skatina kūrybiškumą ir net lyderystę.

Atliekant kitas užduotis, kurios sugalvotos integruojant anglų kalbą, biologiją, profesinį mokymą, buvo pristatyta ir aptarta refleksijos reikšmė tobulinant mokinių XXI amžiaus gebėjimus.

Šis Parodų rūmų darbuotojų – Onos Bajorinienės ir Ingos Norkūnienės  – organizuotas susitikimas su švietimo įstaigų darbuotojais – tai viena iš programos „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ veiklų.

Apsilankymas KKKC ir dalyvavimas integruotoje pamokoje Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojoms paliko didelį įspūdį ir padėjo išgryninti naujas idėjas, kurias su Klaipėdos parodų rūmais tikimasi pavyks įgyvendinti jau šį pavasarį.

Programa ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ yra bendras asociacijos ,,Kūrybinės jungtys“ ir Britų tarybos projektas. Jos įgyvendinimą finansuoja Britų taryba ir Lietuvos kultūros taryba.