Pasakojimai apie Hibridinius personažus

Lankantis KKKC parodos „We can be heroes“, eskursijoje, kurią vedė menininkai ir organizatoriai, dalyviams pasakojome apie egzistuojantį kultūros hibridiškumą, be kurio neįmanoma mūsų evoliucija ir paveldo išlikimas, apie esamojo laiko, visuomenės ir asmenybės persikryžiavimo koncepciją. Tai skirtingų kartų ir jų kūrinių, skirtingų socialinių grupių ir jų poreikių, ir pomėgių dinamika, balansas tarp išlikimo ir prisitaikymo prie nuolat kintančios aplinkos.

Ekskursiją vedė: KKKC direktorius Ignas Kazakevičius, parodos architektas Vilnis Putrams (LV), menininkai Li Bond (LV), Remigijus Treigys (LT), Vygandas Šimbelis (LT).