Ekskursijos vyresnių klasių moksleiviams – paremtos parodų analize: iš ko jos susideda, kuo parodos ir jose esantys kūriniai yra aktualūs, unikalūs, kokia vieta nacionaliniame ir tarptautiniame vaizduojamojo meno kontekste. Čia atkreipiamas dėmesys ir į meno istorijos žinių gilinimą ar įgijimą, ieškant raiškos atitikmenų skirtinguose meno stiliuose ar laikmečiuose.

Šioms ekskursijoms su edukatore – parodų gide Rūta Petniūnaite, pedagogai kviečiami kreiptis ir registruoti vyresnių klasių moksleivių grupes el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +37065071704.

Edukacinio susitikimo „Ekskursijos ekspertams“ trukmė – iki 45 min.