Ekskursijos vyresnių klasių moksleiviams – paremtos parodų analize: iš ko jos susideda, kuo parodos ir jose esantys kūriniai yra aktualūs, unikalūs, kokia vieta nacionaliniame ir tarptautiniame vaizduojamojo meno kontekste. Čia atkreipiamas dėmesys ir į meno istorijos žinių gilinimą ar įgijimą, ieškant raiškos atitikmenų skirtinguose meno stiliuose ar laikmečiuose.

Šioms ekskursijoms pedagogai kviečiami kreiptis ir registruoti vyresnių klasių moksleivių grupes el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +370 645 233 18.

Edukacinio susitikimo „Ekskursijos ekspertams“ trukmė – iki 45 min.