Šių ekskursijų tikslas – plėsti moksleivių žinias apie tradicinį ir šiuolaikinį vaizduojamąjį meną.

Susitikimų metu pristatomos parodos ir jose esančių kūrėjų darbai, akcentuojama kūrinių koncepcija, jų sąsajos su šiandienos laiko ir geografijos kontekstu. Siekiama sutelkti dėmesį į tokius reiškinius kaip kompozicija, koloritas (jei tai fotografija ar tapyba), forma, tūris ir tekstūra (jei tai skulptūrą ar mažoji plastika), mišrios technikos ir skirtingos medios (jei tai video projekcijos ar tokios šiuolaikinio meno formos kaip instaliacija).

Šioms ekskursijoms pedagogai kviečiami kreiptis ir registruoti moksleivių grupes el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +370 645 233 18.

Edukacinio susitikimo „Eksursijos pažangiesiems“ trukmė – iki 45 min.