Projekto pavadinimas: „Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ / “Paradigm shift from „traditional“ to creative industries – the essence for sustainable regional development“. LLI-338

Projekto akronimas:  ”CCI & Sustainability”

Vadovaujantis partneris: Kuldygos rajono savivaldybė (LV).
Partneriai: Liepojos kūrybinių industrijų klasteris/inkubatorius (LV), Vilniaus dailės akademijos padalinys- Nidos meno kolonija (LT), Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla (LV), Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (LT).
Projekto biudžetas: 220 193,06 eurai
Paramos suma: 187 164,08 eurai
Projekto trukmė: 24 mėn.
Programa: 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Programos prioritetas: 2Parama darbuotojų judrumui ir užimtumui. 2.2. Galimybių įsidarbinti didinimas gerinant darbuotojų judrumą ir įgūdžius.

„Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” – tai iniciatyva sukurti edukacinę platformą, jungiančią patyrusių tarpvalstybinių partnerių intelektinius gebėjimus: Kuldygos rajono savivaldybė, Vilniaus dailės akademijos Nidos meno koloniją (aukštasis mokslas), Klaipėdos kultūrų komunikacijų centrą (Klaipėdos savivaldybė), Liepojos kūrybinių industrijų klasterį (NVO). Projektas numato spręsti vieną iš svarbiausių tarpvalstybinių iššūkių – darbo rinkos intelektinius pajėgumus, kurie yra vienas iš svarbiausių išteklių regioninei plėtrai vystyti. Projekto tikslai yra dviejų metų trukmės švietimo programos įgyvendinimas 160 dalyvių, projekto partnerių darbo patalpų ir studijų modernizavimas, naudojant informacines ir komunikacines technologijas (ICT), multimedijos (Klaipėda), konferencijų (Nida), tekstilės (Liepoja) ir 3D prototipų (Kuldyga) įrangą. Dalyviai iš meno, dizaino, švietimo ir verslo ir kt. sričių bus kviečiami dalyvauti mokymuose ir seminaruose, o viešos paskaitos apie kūrybinį mąstymą ir parodos bus pasiūlytos plačiajai visuomenei, tačiau modernizuotos studijos bus prieinamos plataus spektro mokymams ir bendradarbiavimui kūrybinių industrijų srityje.

Pagrindinis projekto tikslas:  tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymas ir jaunųjų menininkų kūrybos ir verslumo gebėjimų ugdymas kūrybinių industrijų kontekste.

KKKC planuojami rezultatai įgyvendinant projektą:

  1. Parodų rūmų informacinio meno centro atnaujinimas: instaliuojamas interaktyvus ekranas, pateikiantis informaciją apie Klaipėdos kultūros lauką, KKKC bei šio konkretaus projekto veiklas. Šiuolaikinis informatyvus meno informacinis centras Parodų rūmuose bus skirtas ir projekto tikslinės grupės meninių ir edukacinių projektų įgyvendinimui.
  2. infrastruktūros atnaujinimas:
    • 3D spausdintuvas su programine įranga ir DTG spausdintuvas, skirti atvirų kūrybinių dirbtuvių visuomenei organizavimui, įvairių prototipų kūrimui (tikslinės auditorijos atstovų kūrybinių sumanymų ir darbų įgyvendinimui);
    • dizaino programos: CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, skirta naudoti tiek įstaigos veikloms, tiek bendruomenės poreikiams.
    • stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių, projektorių įsigijimas – skirta įvairiems kūrybiniams seminarams ir kursams, skirtas supažindinti su kompiuterinių įgūdžių valdymui meno reikmėms.
  3. glaudesnis bendradarbiavimas su mokslo ir meno įstaigomis, tiek ieškant potencialių startuolių teikiant jiems reikalingą infrastruktūrą, tiek kviečiant mokslininkus, dizainerius, technologus ir tyrėjus dalyvauti projekte ir naudoti mokslinę medžiagą KKKC veikloje.
  4. bendradarbiavimo tinklo sukūrimas įtraukiant jaunuosius dizainerius ir menininkus.

Projekto tikslinė auditorija: Klaipėdos regiono meno bendruomenė, universitetų bei kolegijų dėstytojai ir studentai, įvairių meno sričių profesionalai, Klaipėdos miesto ir regiono moksleiviai, startuoliai/pradedantieji kūrėjai – menininkai, kūrybinių industrijų ir verslo atstovai. Gretutinė auditorija: seminarų ir dirbtuvių lektoriai, Klaipėdos miesto ir regiono bendruomenė bei svečiai. 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

www.latlit.eu
www.europa.eu