Projekto pavadinimas: Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas tarp Gdansko, Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų per šiuolaikinės kultūros ir meno mainus. LPR1/010/002

Vadovaujantis partneris: Valstybinio šiuolaikinio meno centro Kaliningrado filialas (RU).
Partneriai: Savivaldybės viešoji kultūros įstaiga Šiuolaikinio meno centras „Laznia“ (PL), Biudžetinė įstaiga Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (LT).
Projekto biudžetas: 873 795,59 eurai
Paramos suma: 768 940,12 eurai
Projekto trukmė: 24 mėn.
Priemonė: 2.2 „Žmogiškojo potencialo vystymas gerinant socialines sąlygas, valdymą ir mokymosi galimybes“

Bendrasis projekto tikslas yra vystyti šiuolaikinės kultūros mainus ir skatinti tarpusavio supratimą tarp Gdansko (Lenkija), Karaliaučiaus (Kaliningrado, Rusija) ir Klaipėdos (Lietuva) gyventojų. Kiti projekto tikslai apima pasienio institucijų tinklo ir profesionalų, dirbančių šiuolaikinio meno ir kultūros srityje trijuose partnerių miestuose, trišalių mainų palengvinimą ir informacijos sklaidą apie šiuolaikinį meną, kultūrą ir socialines problemas projekto teritorijoje trijose Programos šalyse: Rusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Pagrindiniai planuojami projekto rezultatai yra šie:

  1. 25 trišaliai ir 55 dvišaliai meno renginiai, kuriuos įgyvendins mažiausiai trys viešojo sektoriaus įstaigos ir 80 šiuolaikinio meno ir kultūros profesionalai iš Kaliningrado srities (Rusija), Lenkijos ir Lietuvos.
  2. Daugiau kaip 80 šiuolaikinio meno ir kultūros profesionalų, įskaitant menininkus, kuratorius, muzikantus ir rašytojus iš Karaliaučiaus (Kaliningrado), Gdansko ir Klaipėdos aplankys partnerių šalis, susipažins su jų kultūros ir socialinėmis realijomis, pasidalins savo ekspertine patirtimi su vietos kolegomis ir plačiąja publika ir kartu sukurs 54 meno darbus.
  3. Bus sukurta keturkalbė internetinė duomenų bazė su daugiau kaip 150 straipsnių apie šiuolaikinį meną ir kultūrą Karaliaučiuje (Kaliningrade), Gdanske ir Klaipėdoje, išleisti ir tikslinėms projekto grupės išplatinti 7 katalogai/ lankstinukai (iš viso 8500 egz.).
  4. Daugiau kaip 22 000 asmenų iš trijų partnerių miestų aplankys projekto renginius ir projekto metu pristatytų 140 meno darbų pagalba susipažins su šiuolaikiniu menu ir socialiniais procesais kaimyninėse šalyse.
  5. Bus parengtos ir išbandytos 9 meno mokymo programos, leisiančios Karaliaučiaus (Kaliningrado), Gdansko ir Klaipėdos gyventojams geriau suprasti kaimyninių šalių meną.
  6. Bus pagerintos pareiškėjo ir jo partnerių techninės sąlygos.

Projektas įgyvendinamas remiantis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemone – bendradarbiavimo abipus sienos 2007-2013 m. programa.

Programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES-Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą, juridinės ne pelno organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų ir visos Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, finansuojamus iš Rusijos Federacijos ir ES lėšų.

Europos Sąjungą sudaro 27 šalys narės, nusprendusios palaipsniui sujungti savo praktinę patirtį, išteklius ir kurti bendrą ateitį. Per 50 metų trukusį plėtros laikotarpį šios šalys kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir darnaus vystymosi erdvę, išlaikydamos kultūrinę įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjungos siekis – skleisti savo vertybes ir dalintis savo pasiekimais su kaimyninėmis šalims ir tautomis.