AURIDO GAJAUSKO PRANEŠIMAS APIE KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ LAUKO BŪSENAS IR ŠIUOLAIKINIO MENO REIKALINGUMĄ KLAIPĖDOJE

Vasario 8 d., 17:30 val., kviečiame į susitikimą su šiuo metu Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC) reziduojančiu nepriklausomu kuratoriumi Auridu Gajausku.
Šio susitikimo metu bus pristatomi KKKC rezidencijos metu atlikto tyrimo rezultatai. A. Gajauskas domisi infrastruktūrinio aktyvizmo – kaip šiuolaikinio meno – galimybėmis. Rezidencijos metu A. Gajauskas daugiausiai tyrinėjo su pietine Klaipėdos miesto dalimi susijusias temas, bet jos neišvengiamai vedė ir į miesto centrą.
Pranešimo metu bus kalbama šiomis temomis: naujos ir senos, tarpusavio ir su daiktais, santykių kultūrinės konsteliacijos; modernistinių žaidimo aikštelių dominavimas ir jų trūkumai; simbolinės laivo reikšmės sąstingis; nuvertėjusi menininko sąvoka; politinė distancija ir jos įveikos būdai; ribiniai žodžiai, kurie turi daugiau nei dvi puses; menininko, kaip darbininko ir darbininko, kaip menininko santykis; socialinės kritikos ir šiuolaikinio meno, kaip infrastruktūrinio aktyvizmo reikalingumas Klaipėdoje.
Apie KKKC rezidencijų programą:
Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas.
2024 – ųjų metų KKKC rezidencijų programos tema – meninis tyrimas. Rezidencijos programoje dalyvauja menininkai / kuratoriai, atliekantys meninius tyrimus šiomis temomis:
• aplinka / ekologija;
• menas ir mokslas;
• miestas / urbanistika;
• bendruomenės / jų įtraukimas.
Rezidencijų programos tikslas – skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, gerinti kūrėjų judrumą ir galimybes pristatyti savo kūrybą bei supažindinti klaipėdiečius ir svečius su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais.
Papildoma informacija:
Susitikimas vyks antrame Parodų rūmų aukšte, adresu Didžioji vandens g. 2.
Dalyvavimas nemokamas.