Alicja Rose

Gruodžio 30 d. 17 val. KKKC Parodų rūmuose atidaroma Alicja Rosé (Lenkija) iliustracijų paroda „Hiperborėja”.

HYPERBOREA (ang. ir vok. k) / HIPERBOREA (lenk. k.) / HIPERBORĖJA (liet. k.) / ГИПЕРБОРЕ́Я (rus. k.)

Alicja Rosé, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Meno rezidentūroje viešėjusi 2014 m. gruodžio 1‒31 d., parodoje pristato savo iliustracijas, kurias įkvėpė poetai, turintys ryšių su Klaipėdos miestu: Gintaras Grajauskas, Rolandas Rastauskas ir uostamiestyje gimęs Tomas Venclova.

Senovės graikai žmones iš Šiaurės vadino trakais, hiperborėjais ‒ tai buvę mitiniai gyventojai, įsikūrę „anapus Šiaurės vėjų“. Borėjas (Boreas) buvo šiaurės vėjų dievas. Dabar galime numanyti, kad šitaip įvardytas atšiaurus kraštas, bet jiems ši vieta atrodė pati patraukliausia ir labiausiai saulėta. Į šiuos mitinius gyventojus eilėraštyje Santaliučija hiperborėjų krašte kreipiasi Gintaras Grajauskas. Kaip drįsti skųstis dėl rojaus? Eilėraštyje rojus atrodo apgailėtina vieta. Galbūt Hiperborėja vis dėlto yra Baltijos regione. Tai tikroji Borėjo gimtinė. Kas, jei Odisėjas buvo atkeliavęs čia? Ir Frančeskas Gvardis vietoje Venecijos buvo atvykęs tapyti į Klaipėdą?

Rezidencijos metu iliustracijų autorę įkvėpė ją supanti aplinka, Kuršių Nerijos kraštovaizdis ir bendra baltų istorija. Visi iliustracijose persipynę elementai – iš realaus gyvenimo arba istorinių krašto fotografijų. Šis visiškai neatrodo apgailėtinas: graži, turtinga gamta ir atviraširdžiai žmonės sukuria erdvę, kur menas ir mintis gali augti. Bet nėra / lengva numirti, net čia.

Alicja Rosé (g. 1982) – poetė, eseistė, vertėja ir iliustratorė. Jos tekstai publikuojami „Zeszyty Literackie“, „Gazeta Wyborcza“, „Kultura Liberalna“, „Dwutygodnik.com“. Leidinyje „Kultura Liberalna“ ji turi savo skiltį Tarp eilėraščių (Między wersami), kur iliustruoja eiles. Neseniai Alicja Rosé iliustravo lenkų rašytojo ir poeto Jarosław Iwaszkiewicz (Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, Wilk&Król, Varšuva, 2014) knygą. Ji taip pat kuria iliustracijas savo mėgstamų poečių: Nadiezhda Mandelshtam, Sophia Tolstoy, Anna Iwaszkiewicz, Maria Kasprowicz (One. Kobiety, które kochały pisarzy,  Wilk&Król, Varšuva, 2014) – eilėms.

Paroda veiks iki 2015 m. vasario 1 d.