Anahita Bathaie

Anahita Bathaie dalyvauja KKKC organizuojamoje menininkų rezidentūros programos projekte „Kelionių agentūra” ir 2014 m. liepos 1–14 dienomis viešėjo Klaipėdoje.

Anahita Bathaie, gimusi 1973 m. Teherane (Iranas), gyvena ir dirba Paryžiuje. Naudodama performansą, videomeną ir įvairias medijas, savo kūryboje ji koncentruoja dėmesį į kūną ir kalbą, savo plastiškus gestus susiedama su politiniais ir socialiniais klausimais.

Rezidentūros metu A. Bathaie parengė parodą „Paieškos užklausa” (ang. Search Query”). Paroda veiks nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 10 d.

Paieškos užklausa

Parodoje iš naujo permąstoma „balto kubo“ idėja, transformuojant jį į dirbtuves. Šių dirbtuvių erdvėje pateikiamos įvairios priemonės, galinčios pagelbėti atviroje diskusijoje apie Lietuvą ir konkrečiai apie Klaipėdą. Naudojant šį metodą, erdvė taip pat išsiplėtoja į idėjų, su kuriomis dirbama tyrimo metu, „sandėliavimo patalpą“. Šiuo metu, šiame amžiuje pagrindinis būdas rasti informaciją yra ieškoti jos internete – daugiausia būtent per internetą savo tyrimo metu išsiaiškiname kažką apie įvairias šalis, jų istoriją, tradicijas ir t. t.

Menininkė Anahita Bathaie tiria savo vykdomo tyrimo „tradicijų“ aspektą per vaizdinę „Gyvybės medžio“ tradiciją, svarbą ne tik Lietuvos kultūrai, bet ir pačiai menininkei, kurios kilmės šaknys susijusios su persų ir prancūzų kultūromis. Nors ši vaizdinė tradicija jau turi nemažą istoriją klasikinio ir liaudies meno naudojamuose vaizdiniuose, menininkė „Gyvybės medį“ interpretuoja visiškai moderniai. Kitas jos darbas, „tikėjimas“, užrašytas muilu, iškelia mintį apie tai, kad viską galima transformuoti per valymą. Paradoksalu, tačiau tai galioja ir paties „tikėjimo“ muilu atveju.

Parodos pavadinimas „Paieškos užklausa“ susijęs su kompiuteriniu terminu, kuriuo apibūdinamas paieškos variklio darbo procesas, vykdomas tuomet, kai pradedama ieškoti informacijos internete. Tuo metu šis „baltas kubas“ veikia kaip dirbtuvės su priemonėmis, kurios yra neatskiriama menininko vykdomos paieškos ir tyrimo dalis.

 Projektas „Kelionių agentūra”

Projekte „Kelionių agentūra“ dalyvaujantiems rezidentams siūloma reflektuoti Klaipėdos regioną bei miestą, vesti dienoraščius bei „maršrutų apskaitą“, šitaip rezidentūrą prilyginant kultūrinių kelionių agentūrai.

Kūrinių temos tyrinės dvi problemas: pirmoji susijusi su kultūriniu identitetu, apie kurį sprendžiame iš asmeninės ir kolektyvinės patirties; antroji – su asmeninės patirties istorijų reprezentavimu ir  dokumentavimu, konceptualaus „pranešimo“ konstravimą paverčiant ne sausu dokumentavimu, bet kultūriniu įvykiu, sukeliančiu vietinės bendruomenės reakciją ir įtraukiančiu ją į šį procesą. Projekto akcentai – utopijos paieškos architektūroje, laiko slinktyse, lyties bei nacionaliniame identitete.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.