Estetika vs Informacija Nr. 2

S&P Stanikas

Penktadienį, kovo 2 dieną, 18.00 val. maloniai kviečiame į meno projekto „Estetika vs Informacija“ atidarymą, susitikimą su menininkais bei katalogo pristatymą.

Šį projektą suorganizavo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras ir pristatė 4 –ojoje tarptautinėje Maskvos šiuolaikinio meno bienalėje 2011m. Projekte dalyvauja ir kaimyninių šalių Latvijos bei Estijos šiuolaikiniai menininkai. Lietuvos pristatymas „pabaltijo“ šalių kontekste, atskleis trijų šalių estetikos ir informacijos suvokimo ir vartojimo šiuolaikiniame mene skirtybes, projekto idėją išskleidžia regioniniu mastu, reflektuoja poleminį požiūrį į Maskvos bienalės „Perrašant pasaulius“ koncepciją pagrįsta universalia technologijų kalba kuri, pasak jos kuratoriaus Peterio Weibelio yra universali ir suprantama visiems – neišskiriant konfesijos, rasės ar tautybės.

„Menas palaipsniui virsta informaciniu, reklaminiu, mados “kuruojamu” objektu. Meno šiuolaikiškumas šiandiena matuojamas jo sugebėjimu pristatyti esamojo laiko dinamiką ir visuomeninio gyvenimo aktualijas t.y. kiek jis yra informatyvus. Akistatoje su informacine perkrova, šiandienos menas neretai svyruoja tarp hiperbolizuotos estetikos ir konceptualios kūrybos akto, kuris paremtas išskirtinai informacijos sklaida. Tačiau ar tikrai estetika vs informacija?“.

Vis labiau auganti visuomenės priklausomybė nuo informacijos iškreipia įprastas estetines kategorijas. Estetika ir informacija projekte tėra lygiaverčiai suvokimo ekvivalentai ir meno vertinimo kriterijai. Paroda konceptualizuoja vieno išraiškos formato virtimą kitu menininkų instaliacijose, objektuose, video darbuose, tapyboje ir fotografijoje.

Svajonė ir Paulius Stanikų projekto kūrinius susiejo „Skaistybės diržo” pavadinimas ir iš viduramžių papročių kildinama koncepcija. „Šiais darbais kalbame apie tai, kas leistina ir draudžiama, apie prievartą ir ištikimybę, apsimetinėjimą, melą”, sakė autoriai. Bronė Neverdauskienė ir Monika Žaltauskaitė-Grašienė pristatė per Europą keliaujantį projektą „Absoliuti lygybė“. Tai darbas, kuris teigia priešingai – žmonių lygiava yra neįmanoma. Juozas Laivys eksponuoja tris „Kurmių baidykles“. Autorius teigia, kad perkeltos į ekspozicijų erdvę baidyklės praranda savo pirminę funkciją, tampa parodos objektu. Jos tyko žiūrovų, medžioja jų dėmesį. Latvių menininkas Gintas Gabranas dalyvavo ne tik projekte „Estetika vs. Informacija. Vol. 2“, bet ir pagrindinėje Maskvos bienalės parodoje „Perrašant pasaulius“: dizaino centre „Artplay“ jo „tyrimo“ objektu tapo kraujas, o KKKC – vanduo. Estų tapytojos Maarit Murka drobėse fotografijos tikslumu atkurti kadrai iš garsių ir kontraversiškų filmų: Andrejaus Tarkovskio „Stalkeris“, Larso von Triero „Antikristas“, daug diskusijų sukėlusios estų režisieriaus Veiko Ounpuu juodosios komedijos „Šv. Antano gundymai“. Latvių videomenininkė Dacė Džerina erzina žiūrovą lėto video kadro taktiliškumu, o estas Denes Farkas – socialine geometrija, t.y. taiklias frazes atitinkančiais popieriaus lankstiniais.

Projektas tyrinėja priežastis, kurios verčia žmones vieną ar kitą meno kūrinį laikyti estetiškai patraukliu, kalba apie meno kūrinio „sėkmės“, aktualumo, vertės kriterijus, apie meninio eksperimento ir meno kūrinio „atvirumo“ publikai svarbą.

Kovo 2 d. 15 val. kviečiame į ekskursiją po parodą su jos kuratoriumi, menotyrininku Ignu Kazakevičiumi, kuris plačiau pristatys estetitkos ir informacijos santykį kūriniuose. Plačiau aptars eksponuojamus darbus, jų atrinkimo priežastis ir aplinkybes, juos sukūrusius autorius.

Iliustracija:
S&P Stanikas „Skaistybės diržas”

KKKC inf.