Fotografijos projektas „KITI 8“

Sėkmingai pavykusių projektų „KITI“, „KITI 2“, „KITI 3“ ir „KITI 4“, „KITI 5“, „KITI 6“  tęsiniu siekiama ir 2017 m. pristatyti visuomenei, meno kritikams bei žiniasklaidai naujų fotografijos mylėtojų grupę, kurių darbuose pastebima slinktis į kitokį kūrybinį mąstymą ir matymą.

Fotografų kūryboje tradicija turi itin tvirtas pozicijas. Tą galima aiškiai stebėti Klaipėdos kultūrinėje erdvėje – čia vyrauja jau seniai susiformavęs fotomenininkų sluoksnis, kuriame gana retai prasiveržia nauji kūrėjai. Projekto „KITI 8” metu bus atrenkami viešoje erdvėje, fotografijos mylėtojų klubuose ir virtualiose bendruomenėse aktyviai veikiantys ir savita braižą turintys kūrėjai. Ekspozicinėse erdvėse bus eksponuojamos jų sukurtos fotografijos, serijos, ciklai, taip sudarant galimybes kiekvienam susipažinti su šiandieniniais jaunųjų fotografų kūrybiniais ieškojimais.

Projektu KITI siekiama praplėsti tradicijos ribas ir sudaryti sąlygas naujų fotografų integracijai į pripažintų fotomenininkų gretas, pristatant kūrėjus, kurie kryptingai gilinasi į fotografijos meną, turi susiformavusius savitus kūrybos principus, tačiau dėl įvairių aplinkybių retai demonstruoja savo veiklos rezultatus viešai.

„KITI 8“ siekiama apeiti visas aštrias diskusijas, kurios mėgina griežtai apibrėžti, kas yra fotografija, o kas jau nebe ir tiesiog suteikia atvirą tolerantišką erdvę savo kūrybos eksponavimui. Kaip žinia naujų autorių mėginimas atnaujinti fotografijos raiškos priemonių instrumentarijų dažnai susilaukia kritikos ar nesupratingumo. Projekto metu siekiama atverti erdvę, kurioje nepriimtinos jokios išankstinės nuostatos, pastarąsias paverčiant konstruktyvios diskusijos gairėmis.

Fotografijų projekte „KITI 8“ numatoma ypatingą dėmesį skirti jauniems kūrėjams, išvykusiems iš Klaipėdos, iš Lietuvos, šiuo metu gyvenantiems ar reziduojantiems užsienio šalyse. Tokiu būdu megztųsi savotiškas kūrybinis dialogas tarp jaunų, išvykusių kūrėjų ir vietos, gimtojo krašto konteksto. Tai ypač svarbu šiuo metu, kuomet uostamiestyje vyksta viešos diskusijos apie vietos galimybes jauniesiems kūrėjams gyventi, kurti, nepalikti savo gimtojo miesto. Taip pat šiai parodai numatoma kviesti kuratorių – užsienyje gyvenantį jaunąjį kūrėją, kuris galėtų realizuoti savo kūrybinį darbą surinkdamas / sukurdamas tokios grupinės parodos turinį, koncepciją.

Projektas skirtas šioms tikslinėms visuomenės grupėms: jaunimas (nuo 14 iki 29 metų), neįgalieji, įvairūs visuomenės sluoksniai, ypatingai tie vietos ir atvykę miesto svečiai, kurie aktyviai domisi fotografijos menu, jo procesais, tendencijomis. Tai yra tęstinis projektas, vyksiantis jau aštuntą kartą. Kiekvieną projekto parodą lydėdavo leidiniai, taip užtikrinantys projekto išliekamąją vertę.

Projektas „KITI“ jau formuoją savotišką fotografijos atradimų, propagavimo, sklaidos tradiciją uostamiestyje, aiškiai įrodydamas, jog dėmesys jauniesiems kūrėjams yra gyvybiškai svarbus kultūriniuose procesuose.