Jubiliejinė KADS „Baroti“ galerijos veiklos paroda „Paradas“

Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungai ir jos įsteigtai KADS Baroti galerijai 2017 metai  bus labai išskirtiniai: Klaipėda taps Lietuvos kultūros sostine, bei KADS Baroti galerija minės savo veiklos 25-ąjį jubiliejų. Todėl visi organizacijos planuojami renginiai ruošiami ypač atsakingai, stengiantis pateikti visuomenei tik aukščiausio profesionalumo, išskirtinio talento ar įspūdingo originalumo šiuolaikinio meno reiškinius. Kaip kulminacinis  kitų metų parodinės veiklos akcentas, planuojama išplėstinė šiuolaikinio meno ekspozicija per visas  Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmų sales.

Paroda bus sudaryta iš trijų pagrindinių ciklų, kurie tarsi atspindi  visą KADS Baroti galerijos 25 metų parodinę veiklą ir, tuo pačiu, tarsi perteikia visos Lietuvos vizualaus meno raidą per šį laikotarpį.

Pirmasis ciklas aprėps didžiausią ekspozicijos dalį ir pristatys pagrindinius galerijos veiklos tikslus – supažindinti Klaipėdos regiono (o kartu ir visos Lietuvos) žiūrovą su šiuolaikinio meno tendencijomis, jo išskirtinumais ir vertinimais tarptautinio meno kontekste. Tuo tiklsu eksponuosime ryškiausių šių dienų Lietuvos dailininkų kūrybą, jau įvertintą ir pastebėtą ne tik vietinių meno žinovų, bet ir atstovavusią Lietuvos meną tarptautiniame lygmenyje. Pristatysime Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų lauretų K. Grigaliūno, L. Katino, K. Jaroševaitės, V. Urbonavičiaus kūrybą, dailininką D. Liškevičių, 2015 m. atstovavusį Lietuvos meną Venecijos Bienalėje, tapytojus V. Marcinkevičių, L. Liandzbergį, A. Griškevičių, J. Mykolaitytę, L. Šalčiūtę , skulptorius M. Gaubą, R. Kvintą, fotografus R. Treigį ir G. Trimaką, keramikus  J. Adomonį, D. ir R. Jakimavičius ir kitus dailininkus, reprezentuojančius Lietuvos šiuolaikinio profesionalaus  meno lygmenį.

Antras išplėstinės parodos ciklas apims šių dienų meno ištakas ir pristatys ciklą „XX amžiaus klasikai“, kurį galerija sugalvojo jau būdama brandi (10 metų veiklos) ir pajautųsi natūralų poreikį naujai peržvelgti sudėtingą XX a. pradžios ir sovietmečio Lietuvos dailės istoriją, be kurios negalime teisingai ir objektyviai  perprasti XXI amžiaus pradžios dailės peripetijų, jo gaivališkų ieškojmų naujų išraiškos priemonių, asmenybių drąsos ir laisvės kulto.

Šiame cikle eksponuosime J. Švažo, A. Petrulio, L. Katino, J. Kuro, R. Sližio, A. Skačkausko ir kt. žymiausių XX a. dailininkų kūrybos darbus.

Trečias parodos ciklas padės išryškinti ir akcentuoti pagrindinę problemą, su kuria susiduria regionų kultūra: jaunųjų talentų ir, apskritai, jaunų žmonių „nutekėjimas“ į sostinę arba emigravimas į kitas šalis. Ir tai nėra vien studijų problema. Kasmet į Vilniaus dailės akademiją įstoja nemažai klaipėdiečių. Studentų skaičius užsienio meno institucijose dar didesnis. Tačiau, baigę mokslus, jie negrįžta į Klaipėdą, nes šiuo metu regionų kultūrinio gyvenimo tempai stipriai atsilieka nuo sostinės ar užsienio šalių. Norime bandyti pasipriešinti tai tendencijai, suteikdami jaunimui  kuo geresnias sąlygas eksponuoti bei propoguoti savo kūrybą. Sujungdami  jaunųjų talentų ekspoziciją su jau plačiai pripažintais Lietuvos kūrėjais, siekiame paskatinti jaunuosius menininkus pasitikėti savimi ir, tuo pačiu suteikiame jiems galimybę pasitikrinti savo galimybių lauką. Šioje ekspozicijoje planuojame pristatyti P. Lincevičiaus, R. Petrovo, A. Bidlausko, L. Selmistraitytės, M. Saukos, V. Opolskytės, R. Sorokaitės, G. Šermukšnytės   ir kt. jaunų, bet jau aiškiai atkreipusių į save dėmesį ir todėl drąsiai vadinamų perspektyviausiais Lietuvos talentais,   kūrybą, kuri, tikimės, padės privilioti  į Klaipėdos ekspozicines erdves kuo daugiau jaunojo žiūrovo, su kuriuo labiausiai siejame savo viltis ir ateitį.

Tokio plataus diapazono šiuolaikinio meno paroda, aprėpianti įvairias dailės sritis; tapybą, grafiką, fotografiją, skulptūrą, keramiką, video meną ir kt., suteiks grąžų akcentą Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės renginių įvairovei, bei leis tinkamai paminėti KADS Baroti galerijos, kuri štai jau ketvirtį amžiaus buvo neatsiejama Klaipėdos kultūrinio gyvenimo dalis,  25 metų veiklos jubiliejų.