Klaipėdos architektūra 2014

06 05–07 19

Klaipėdos architektūra 2014. Architektūros amato pradžia

Pirmoji parodos dalis – tai profesionalų architektų metinės produkcijos apžvalga. Jos temos – architektūros konkursai, projektai, realizacijos.

Kasmetinės parodõs, apžvelgiančios paėjusių metų architektų darbus, svečiai – pirmoji Klaipėdos architektūros bakalaurų laida. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto parengta baigiamųjų darbų ekspozicija bando drąsiai atsistoti šalia architektų profesionalų darbų.

Parodos tematinis tikslas – parodyti skirtumus ir ieškoti bendrų sąlyčio taškų tarp akademinės ir praktinės architektūros laukų. Kontekstas tas pats – Klaipėdos miestas, bet priemonės ir kalbėjimo būdai skirtingi. Siekiama grįžti prie pamatinio architektūros amato elemento – erdvės.

Akademiniuose projektuose nagrinėjamas miesto (urbanistinės) erdvės, statinių kompleksų, bei pačių pastatų vidaus erdvių santykis. Tokį kalbėjimo architektūrinėmis priemonėmis būdą galima charakterizuoti kaip europinę miesto architektūros tradiciją.

Organizatorius – LAS KAO
Partneriai – Klaipėdos miesto savivaldybė, Vilniaus Dailės Akademija