MAŽOJI PLASTIKA IV

Virginija Babušytė-Venckunienė PILNATIS

06 0507 19

Mažoji plastika IV – Respublikinė skulptūros paroda

Parodos ekspozicija supažindina su šiuo metu Lietuvoje vyraujančiomis mažosios plastikos tendencijomis, naujovėmis, kryptimis. 30 dailininkų, kuriančių mažosios plastikos formas, atstovaujančių įvairiems Lietuvos miestams, skirtingoms kartoms bei mokykloms, parodai pateikė per 80 savo kūrinių. Savo išradingais darbais itin džiugina jaunieji dailininkai – tai teikia daug vilčių, kad ši dailės sritis toliau klestės ir nepraras aktualumo.

Kūrėjai, įgiję įvairių šiuolaikinio meno patirčių, jas savaip interpretuodami, dabartinei mažajai plastikai suteikė naujų meninių išraiškų. Kūriniai tapo įvairesni, laisvesni, išradingesni. Mažosios skulptūros, sukurtos iš skirtingų medžiagų, panaudojant įvairias atlikimo galimybes, įgijo netikėtumo ir patrauklumo elementų. Parodoje eksponuojami darbai varijuoja nuo tradicinių bronzinių, medinių formų iki eksperimentų su stiklu, emaliu, buities daiktais bei kitomis mažiau tradicinėmis meninės raiškos priemonėmis.

Parodos eksponatai – tai skirtingų autorių minties išraiška, stilistika ir estetinis turinio krūvis, atspindintis kūrinių sumanymo prasmę ar autentiškumo žavesį. Žiūrovo kontaktas su mažosios plastikos kūriniu yra labai artimas, todėl greta idėjos ir medžiagos mažojoje plastikoje labai svarbi atlikimo precizika.

Eksponuojami autorių piešiniai suteikia parodai vieningumo ir pastovumo įspūdį. Visuma, leidžianti lyginti, gretinti, atsirinkti, atmesti, atskleidžia, kokią plačią mažosios plastikos sampratą demonstruoja kūrėjai. Skirtingo patyrimo, mąstymo jauni ir vyresni menininkai savo kūryba parodo, kas šiandieninio meno beribėje erdvėje yra tikrai vertinga.

Organizatorius –  LDS Klaipėdos skyrius

Kuratorius – dailininkas Saulius Bertulis