PALEMONAS „REMIX”

Birželio 22 d. 17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodinėse erdvėse kuratoriai Ignas Kazakevičius ir Vidas Poškus pristato naujausią tapytojo Gintaro Palemono Janonio parodą „Palemonas remix“.

Ignas Kazakevičius:

Vidai, mes vėl darome naują šiuolaikinės tapybos meno projektą, vėl eksperimentuojame su tapybos tradicija, tad pasikalbėkime apie lietuviškąją ekspresionistinę tapybą. Štai spaudos pranešime norime rašyti: „Pristatydami lietuviškos tapybos klasiko Gintaro Palemono Janonio parodą „Palemonas remix“ kuratoriai Ignas Kazakevičius ir Vidas Poškus nagrinėja G.P.Janonio kūrybą beveik štampu, įsikalbėta tautine tapybos mokykla tapusio ekspresionizmo kontekste, teoriškai svarsto ir bando praktiškai realizuoti opų ekspresionistinės tapybos aktualumo ir šiuolaikiškumo klausimą“. Taip pat rašytume, jog šis projektas kvestionuoja dabartinę lietuviškos tapybos situaciją, yra grindžiamas glaudžiu menininko ir kuratoriaus bendradarbiavimu kuomet nauji projekto parodos kūriniai yra sukuriami pagal kuratorių pasiūlytą metodiką, o laiko ir propaguojamų tapybinių vertybių, meninės ideologijos prasme remiksuotų ir tradicinių, visiems gerai pažįstamų G.P.Janonio kūrinių ekspoziciją galima suvokti kaip faktą, jog gero menininko, netgi kartos stilius gali (o gal privalo) periodiškai tapti neaktualus, o sugrįžimas visada yra (turi būti) sąlygotas, susijęs su / ar teigiantis menininko, publikos bei aplinkos pokyčius. Taigi, Vidai, „velniams tąsytis su ta tradicija, – šią frazę ne kartą girdėjau iš kolegų meno kritikų, – na, jei lemta tokiai tapybai numirti, tai gal tegul pagaliau miršta“?

Vidas Poškus:

Tiesiog reikia suvokti, kad net „alyvas“ galima (net reikia) tapyti, tačiau jei norima išsaugoti tokią pačią formą ar schemą kaip anksčiau, tam turi būti suteikta nauja prasmė. Visgi apeliuojama ne į prieš tris ar devynias dešimtis metų gyvenusį žiūrovą, o tą, kuris egzistuoja šiandienoje.

Ignas Kazakevičius:

Tai gal ekspresionistinė tapyba, ilgametis Lietuvos brendas, vintažas, retro ar kaip bepavadintume galėtų būti modifikuotas, nes tik taip galime pastebėti atskiros detalės, fragmento unikalumą, kurie tradicinio formato kūrinyje buvo tiesiog kompoziciniais vienetais? O mūsų remikso strategija – ko gero vienintelis variantas, kuris susieja koncepciją ir ekspresionizmą, adaptuoja tradiciją šių dienų kultūros vartotojo prigimčiai, kultūros kodams?

V.Poškus:

Projekto esmė slypi Janonio remiksavime. Remiksas (angliškai – remix) yra šiandieninės muzikos terminas, kuriuo apibūdinama alternatyvi dainos versija, sukurta varijuojant jau esančio kūrinio pagrindu. Mes lyg muzikos didžėjai išanalizavome ir išskyrėme kelis G.P.Janonio motyvus ir iš jų – lyg naujai permodeliuotų muzikinių takelių – sudėliojome naujas prasmes ir poveikį darančias struktūras.

I.Kazakevičius ir V.Poškus:

Palemonai?

Gintaras Palemonas Janonis:

Jei teigtume, jog visa pasaulio filosofija yra pastabos Platono tekstų paraštėse, tai kodėl tapyboje turėtų būti kitaip? Juk negali nuolatos kartoti kanono nesistengdamas jam prilygti ar pranokti. Tiesiog esi priverstas išbandyti kažką naujo, tai netgi privalu, tokios yra šiandieninės meno lauko žaidimo taisyklės.

Gintaro Palemono Janonio parodos „Palemonas remix“ atidarymas birželio 22 d. 17val.

Paroda veiks iki liepos 29 d.

Kuratoriai:

Ignas Kazakevičius +370 679 54477

Vidas Poškus +370 673 47086