PARODA-INSTALIACIJA „SISTEMOS ŠVIESA“

MARIUS ŠČERBINSKAS

Gegužės 19 d. „Muziejų nakties” metu įvyko Mariaus Ščerbinsko parodos atidarymo seansas. Architektas, šviesos instaliacijų kūrėjas savo darbus skirsto į dvi grupes – konstrukcinius ir destrukcinius.

Pagrindinis menininko idėjų šaltinis yra aplinkos stebėjimas, asmeninė patirtis ir visuomenėje esančios įtampos. Dažniausia jo darbų kūrybinė medžiaga yra radiniai – elementai, rasti aplinkoje. „Sistemos šviesa“ yra destrukcinės krypties darbas, jį autorius prilygina visuomenės santvarkos modeliui: sudedamosios dalys ir veikimas simbolizuoja santykį tarp mažumos ir daugumos. Parodai pateikiamos keturios kompozicijos: „Natūraliai“, „Industrija“, „Galėtų būti stalas“, „Oras ir žemė“. Jos atsirado iš supančios aplinkos –trijose kompozicijose sumontuota po 3–4 utilizavimui skirtas natrio lempas, įsijungiančias tam tikrais intervalais, priklausomai nuo įkaitimo temperatūros. Kompozicija „Oras ir žemė“ sudaryta iš dvylikos naudotų dienos šviesos lempų. Bent vienos iš šių lempų gedimas (mirksėjimas ar neveikimas) parodos metu būtų laikomas pranašumu.

Peroda veiks Baroti galerijoje iki birželio 2 d.