Tadas Vincaitis – Plūgas „Nuo gatvės iki galerijos“

I-ąją sudarys Lietuvos graffiti scenos apžvalga nuo 1989-ųjų metų iki šių dienų. Tai bus nedidelio formato fotografijų ekspozicija, iliustruojanti ir dokumentuojanti graffiti subkultūros atsiradimą Lietuvoje, jos raidą ir kokia ji yra šiomis dienomis.
II-oji dalis – Tado Vincaičio, kaip vieno iš graffiti Lietuvoje pradininko, asmeninių darbų paroda.
Keliais didelio mastelio darbais, atliktais tiesiogiai galerijos viduje ant sienų ir viena neofreska lauke (ant pasirinkto fasado mieste, netoli senamiesčio), bus iliustruota autoriaus, kaip kūrybinės asmenybės, evoliucija. Kaip taikomojo meno atstovą įtakojo ir įtakoja graffiti subkultūros niuansai, ir
kaip tai atsiskleidžia asmeniniuose darbuose.
Dalindamasis patirtimi autorius savo stilistika perteiks, kas mums visiems yra kasdieniška, bet giliai atpažįstama ir svarbu: tai santykis su supančia aplinka, santykis su pačiu savimi, santykis su artimaisiais.
Piešiniai galerijos viduje pasibaigus parodos eksponavimo laikui paties autoriaus bus panaikinti (uždažyti) ir tai atitiks gatvės, kaip laikino meno, koncepciją. Darbai bus atlikti mišria technika: aerozoliu, akrilu, tušu ir kt. Tapyba neapsiribos vien tradiciniu formatu ir kontekstu, taip pat autorius akcentuos kad naujos kartos meno kryptys (graffiti, postgraffiti ar neofreskos žanras) taip pat gali būti „meninės raiškos kalba“, ir nebūtinai tik socialiniame kontekste.