Trys pasauliai viename

Trys pasauliai viename: trys parodos, požiūriai ir vienas pasaulis

2011 m. birželio mėn. 29 d., trečiadienį, 18.00 val.  Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (KKKC) pristatė pasaulinio garso britų meno kritikoEdward Lucie-Smith[*] projektą „Trys pasauliai viename“ (3 worlds in 1).

„Šiandieninės horizontalios, tinklinės struktūros meno lauke nuolat atsiranda daugybė meno proceso centrų, kuriuos inicijuoja jaunoji menininkų karta. Jų bendruomenių koegzistavimas ir aktyvumas tampa varomuoju Londono varikliu“, – teigia E. Lucie-Smith. Todėl šiose parodose nerasime visiems gerai pažįstamų „brendų“. Kuratorius akcentuoja kylančius jaunuosius autorius, jų kūrybinę drąsą, energiją, inovatyvumą, sugebėjimą rasti savo nišą persotintoje meno rinkoje.

Tai, ką E. Lucie-Smithas išskiria ir pristato KKKC, galima pavadinti keliais esminiais Londono margo ir eklektiško šiuolaikinio meno pasaulio fragmentais. “ Trys pasauliai viename” – tai trys parodos: „Tarptautinis Londonas“, „Polemiškai maža“ ir „Naujasis Irano menas“.

Paroda „Tarptautinis Londonas“ – tai plačios ir mišrios, Londone kuriančios britų ir kitų šalių menininkų, kurie aukštuosius meno mokslus baigę D. Britanijoje ir jau 10–15 metų sėkmingai kuria Londone, bendruomenės kūryba. Pristatydamas šią tendenciją, kuratorius pasirinko 13 autorių darbus: instaliacijas, fotografijas, provokatyvius video darbus, performansus.

Paroda „Polemiškai maža“, pasak E. Lucie-Smith fokusuojasi į du dalykus: tapybos atgimimą Londone ir miniatiūros koncepcijos priešstatą išpūstai šiuolaikinio meno retorikai. 26 autorių paroda yra parengta bendradarbiaujant su Londono kuratoriumi, galeristu Zavier Ellis. Atlikdamas tradicinės disciplinos sampratos reviziją, E. Lucie-Smith klausia: „Ar tapybos miniatiūroje idėja gali būti įgyvendinta ne mažiau įtaigiai ir konceptualiai nei didelio formato paveiksle ar šiuolaikinių medijų kūrinyje?“

Pasak lietuviškosios „Polemiškai maža“ parodos dalies kuratoriaus, menotyrininko Igno Kazakevičiaus, Lietuvoje tapybos ir miniatiūros derinys yra tolygu kičui, eskizui, sumažintai didelio paveikslo versijai. Retas tapytojas sąmoningai tapo miniatiūras, o dar rečiau tapybos miniatiūras galima pavadinti šiuolaikinio meno kūriniais. Todėl kvestionuoti miniatiūros koncepciją, buvo pakviesti ne tik tapybos, bet ir fotografijos, garso, piešinio medijas naudojantys autoriai. Parodoje dalyvauja Gytis Skudžinskas, Juozas Laivys, Laisvydė Šalčiūtė, Mindaugas Bumblys, Arturas Bumšteinas, Andrius Zakarauskas, Žygimantas Augustinas.

Pristatydamas parodą „Naujasis Irano menas“, E. Lucie-Smith Irano meną įvardija kaip varomąją Vidurio Rytų meno jėgą ir Londone itin sparčiai augantį susidomėjimą Vidurio Rytais. Projekte rodomi fotomenininkai buvo atrinkti pirmojo atviro, facebooke įvykusio Irano meno konkurso „Persbook“, metu (2010 m.). Jų darbuose apstu antropologinio dvilypumo, tarp Rytų ir Vakarų kultūrų besiblaškančio žmogaus įvaizdžių. Socialinių grupių, politinės, šeimos, asmeninės ir visuomeninės laisvės metaforos perteiktos vizualizuojant žmogaus kūną. Kūnu taip pat matuojamas ir islamiškosios vaizduojamojo meno tradicijos, šalies uždarumo laipsnis, autorių siekis peržengti kultūrines ribas, kanonus, socialinių dogmų stereotipai. Ši paroda peržengė Irano vyriausybės cenzūros ribas ir Klaipėdą pasiekė internetu.

Ketvirtąja KKKC pristatoma Londono paralele būtų galima pavadinti „Stakistus“ (Stuckism*). KKKC Parodų rūmuose „Stakistus“ matysite Londono kontekste, „Polemiškai maža“ parodoje, o „Naujojo Irano meno“ parodoje eksponuojami Teherano grupuotės kūriniai.

Projekto organizatorius: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
Pagrindinis projekto kuratorius: E. Lucie-Smith
Projekto kuratoriai: Z. Ellis, J. Rady, I. Kazakevičius
Projekto koordinatorė: N. Bumblienė

Programa:

  • Projekto atidarymas 2011 m. birželio 29 d. 18.00 val. Projektą pristato kuratoriai Edward Lucie-Smith ir Ignas Kazakevičius KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2)
  • 2011 m. birželio 29 d. 18.30 val. įvyks Robert Luzar performansas.

Paroda vyko iki 2011 07 31

Kai kurie parodos elementai gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.

Daugiau apie parodas >> 

www.stuckism.com

[*]Edward Lucie-Smith (g. 1933) – žinomas britų rašytojas, poetas, meno kritikas, kuratorius ir daugiau nei šešiasdešimties knygų apie meną autorius. Yra išleidęs eilę grožinės literatūros, meno istorijos, kritikos knygų. Kai kurių knygų tiražai siekia 250 000 egz. Knygos tokios, kaip „Meno kryptys nuo 1945-ųjų: temos ir koncepcijos“ (pirmą kartą išleista 1969 m. ir iki pat šiol perleidžiama įvairiomis kalbomis, tarp jų kinų, arabų ir persų), „XX amžiaus vizualusis menas“, „Meno sąvokų žodynas“ ir „Menas šiandien“, tapo nepamainomais meno pasaulio vadovais. E. Lucie-Smith pastaruosius kelis dešimtmečius intensyviai tyrinėja meno proceso marginalizacijos ir naujų meno centrų formavimosi periferijoje klausimus. Meno kritikas kuruoja meno projektus, skaito paskaitas Lotynų Amerikoje, Viduriniųjų Rytų šalyse, Kinijoje, Rytų Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

*Stuckism — meninis judėjimas, įkurtas 1999 m. D. Britanijoje, menininkų Bilio Čaildišo (Billy Childish) ir Čarlio Tompsono (Charles Thomson), siekiant propaguoti figūrinę tapybą kaip priešstatą konceptualiajam menui. Grupė susikūrė kaip alternatyva YBA (Young british artists), t.y. neformaliai Jaunųjų britų menininkų grupei. Šiandieną Stakistai turi virš 200 grupių 47 šalyse. Pagrindiniai  grupės nariai nuolat rengia demonstracijas prie TATE galerijos,  protestuoja prieš Turnerio prizą ir prieš Ch. Saatchi šiuolaikinio meno populiarinimo politiką.

Kulturpolis.lt