Vitrum Balticum V. Image Memory

Tarptautinė stiklo meno paroda „Vitrum Balticum V. Image Memory“

Gruodžio 16 dieną (penktadienį) 17 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma tarptautinė stiklo meno paroda „Vitrum Balticum V. Image Memory“ (liet. „Baltijos stiklas V. Regimoji atmintis“)

Paroda „Vitrum Balticum“ pradėta organizuoti 2000 metais. Palaipsniui ji išaugo iki platesnio profilio Baltijos šalių stiklo meno projekto, kuris šiame regione papildė siaurą specializuotų stiklo meno parodų terpę, implikavo teorinę konferenciją, meninio stiklo specialybės studentų pasirodymus bei personalines ekspozicijas ir yra rengiamas trienalės principu (kas tris metus). Renginys padeda suvokti kintančio šiuolaikinio meninio stiklo procesus, atspindi nūdienos meninio stiklo esmines tendencijas bei prioritetus, skatina įvertinti stiklo meno situaciją Baltijos jūros areale.

2008 metais projektas „Vitrum Balticum IV. New and Young“ (lt. „Baltijos stiklas IV. Nauja ir Jauna“) sukvietė gausų būrį dalyvių, pristačiusių meninio stiklo technologijas, idėjas, formų įvairovę iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Projekto devizas „New and Young“ buvo tiesiogiai orientuotas į jaunosios stiklininkų kartos pasirodymą, o taip pat ir į stiklo meno, kaip gana jaunos profesionalios dailės šakos, atskleidimą. Renginys buvo itin plačiai aptartas spaudoje, išleistas kokybiškas parodos katalogas. Paroda eksponuota ne tik Kaune, bet ir Klaipėdoje, Alytuje, Kėdainiuose bei Telšiuose.

Pagrindinėje 2011 metų projekto parodoje „Vitrum Balticum V. Image Memory“ praplečiamos stiklo, kaip savitos ir specifinės meno šakos ribos, profesionaliai atliktus kūrinius pristatant jungtyje / dermėje / sąveikoje su menine fotografija. Taip menininkai skatinami pasidalinti su žiūrovu savo kūrybos (konkrečiai – eksponuojamo kūrinio) inspiracijomis bei rezultatu tiek stiklo, tiek fotografijos pagalba.

Menininkui, kuriant darbą, svarbu turėti viziją, siekti ją įgyvendinti. Kūrinio „kelionė“ (nuo pirminės idėjos iki jo įprasminimo bei galimos tąsos kituose darbuose), be abejonės, yra ilgas etapas. Tad parodoje norėta pristatyti ne tik baigtinį darbą, bet sustabdyti ir jo atsiradimo „kadrus“, tam tikras racionalaus galvojimo ar emocinio lauko, pajautų įvaizdinimo akimirkas, buvusius ar galimus menininko minties vingius. Tai suteikė parodai devizą, atspindintį siekį – fiksuoti minėto kūrybinio kelio, atminties ir mąstymo apie kūrinį meninius vaizdus. „Image Memory“ (liet. „regimoji atmintis“) – tai sustabdytos vizijos, akimirkos kūrinio radimosi ir tąsos kelyje.

Parodoje atskleidžiamos menininkus veikiančios skirtingos kūrybinės intencijos. Vieniems tai – asociacijos, kilusios kelionėse, dalyvaujant tam tikruose socialiniuose įvykiuose, atsirandančios santykyje su gamta. Kitiems – meninės inspiracijos, stebint įvairių kultūrų meno reiškinius ar tiesiog konkrečius objektus, įdomius daiktus. Tretiems reikšminga savistaba, vaikystės prisiminimai, asmeninio gyvenimo patirtys.

Projektui atrinkti meninio stiklo kūriniai sudaro dviejų raiškos priemonių ir dimensijų parodą: stiklo plastika kartu su fotografija, kuri papildo (inspiruoja, praplečia) stiklo objekto plastinį vaizdą bei konceptualų turinį.

Paroda lapkričio mėnesį buvo eksponuojama Kauno Fotografijos galerijoje, ją lydinti personalinė A. Rimkevičiaus stiklo paroda – „Aukso pjūvio“ meno galerijoje Kaune.

KKKC Parodų rūmuose parodos atidarymo dieną (gruodžio 16 d.) 15.30 val. drauge su menotyrininke dr. Raimonda Kogelyte-Simanaitiene kviečiame pasidairyti po stiklo ir fotografijų pasaulį, pažinti jo paslaptis, atskleisti darbų gimimo istorijas. Ekskursijai kviečiame registruotis el. paštu virginija@kulturpolis.lt arba tel. (846) 313 691.

Paroda vyks iki 2012 01 15