Neturint įrankių šiuolaikinio meno parodos gali pasirodyti kaip neišsprendžiamas galvosūkis. Šios edukacijos tikslas – trijų žaismingų žingsnių pagalba padėti užsiėmimo dalyviams atrasti savitą meno kūrinių matymo būdą:

  • pastebėti dailės raiškos priemones;
  • reflektuoti ir pažymėti stebint kūrinį patiriamus asmeninius išgyvenimus;
  • interpretuoti parodos kontekstą ir informacija apie autorius bei meno kūrinius.

Edukacijos metu kreipiamas didelis dėmesys į emocinį dalyvių raštingumą, gebėjimą pastebėti ir apibrėžti savo emocines būsenas. Meno kūriniai tampa atspirties tašku tyrinėjant vidinį emocinį pasaulį ir ieškoti jo raiškos būdų.

Edukacija konstruojama pasitelkiant dalyvių gebėjimą bendradarbiauti, taip ugdant jų komunikonikavimo įgūdžius. Labai svarbus iniciatyvumo ir kūrybingumo skatinimas kūrybinių užduočių pagalba. Edukacijos metu akcentuojamas dalyvių gebėjimas naudoti turimas žinias, jas interpretuoti, o gavus naujos informacijos daryti išvadas. Mokinys skatinamas pasinaudoti savo prigimtiniu smalsumu ir turimomis žiniomis ir, atsižvelgiant į vaiko tuometinius gebėjimus, skatinamas jas plėsti.

Moksleivių klases galima registruoti el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +370 645 233 18.