KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ POKYČIAI: KVIEČIA LIEPOJA

Sukurti edukacinę platformą, jungiančią patyrusių tarpvalstybinių partnerių intelektinius gebėjimus, – tokios iniciatyvos iššūkius sau išsikėlė Lietuvos ir Latvijos kūrybinės organizacijos, įsitraukusios į Europos Sąjungos finansuojamą 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projektą „Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ („Paradigm shift from „traditional“ to creative industries – the essence for sustainable regional development“) įgyvendinti susibūrė keturi partneriai: Kuldygos miesto savivaldybė, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris / inkubatorius (Latvija), Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija ir BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Lietuva).

Šio dvejų metų trukmės projekto pagrindinis tikslas yra tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymas ir jaunųjų menininkų kūrybos bei verslumo gebėjimų ugdymas kūrybinių industrijų kontekste. Kiekvienas iš projekto partnerių išsikėlė sau aktualiausius uždavinius – modernizuoti darbo patalpas ir studijas, naudojant informacines ir komunikacines technologijas: multimedijos (Klaipėda), konferencijų (Nida), tekstilės (Liepoja) ir 3D prototipų (Kuldyga) įrangą. Ši modernizacija sudarys sąlygas meno, dizaino, švietimo ir verslo bei kitų sričių atstovams dalyvauti mokymuose ir seminaruose, šiuolaikinėmis technologijomis atnaujintos studijos bei kitos patalpos leis rengti visuomenei kokybiškesnes viešas paskaitas, parodas, jos galės būti naudojamos plataus spektro mokymams ir bendradarbiavimui kūrybinių industrijų srityje.

Liepoja kviečia į kūrybinę rezidentūrą

Klaipėdos regiono meno bendruomenę, įvairių meno sričių profesionalus, universiteto bei kolegijų dėstytojus ir studentus, pradedančiuosius kūrėjus, kūrybinių industrijų ir verslo atstovus į pirmąsias veiklas kviečia projekto partneris Liepojos verslo inkubatorius. Birželio 11–15 d. Liepojoje bus įgyvendinama kūrybinės rezidentūros programa „Laisva kūrybinė erdvė. Liepoja“, skirta Klaipėdos ir Liepojos regionų atstovams. Jos tikslas – apžvelgti ir aptarti laisvas kūrybines erdves Liepojoje ir pasiūlyti idėjų Liepojos koncertų salei „Didysis Gintaras“, Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos naujosioms kūrybinėms erdvėms ir kūrybinėms patalpoms Darza gatvėje. Rezidentūros dalyviai apsilankys Latvijos dizaino nugalėtojų darbų parodoje, dalyvaus įvairiose veiklose, susitiks su kūrybinių industrijų antrepreneriais ir kūrybinių erdvių vadybininkais. Dalyvių apgyvendinimo išlaidos apmokamos projekto „Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ lėšomis.

Į rezidentūros programą įtrauktas ir seminaras „Kurk!“, moderuojamas kultūros eksperto Ragnaro Siilo. Birželio 12 d. vyksiančio seminaro tikslas – išanalizuoti Klaipėdos ir Liepojos regionų kūrybinį potencialą.

Daugiau informacijos apie kūrybinės rezidentūros programą „Laisva kūrybinė erdvė. Liepoja“ ir paraiškos formą rasite čia: https://creativecoast.lv/?date=2018-6&t=full.

Siūlome įsitraukti į kūrybines veiklas!

Projektą „Esminis „tradicinės“ industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas“ finansuoja Europos Sąjunga.