Praktinių seminarų ir kūrybinių dirbtuvių programa „Garso ir vaizdo tapatybės sinergija“

Skelbiamas viešas kvietimas teikti paraiškas dalyvauti 2019 m. lapkričio 19 – 23 dienomis Liepojoje vyksiančioje penkių dienų trukmės praktinių seminarų ir kūrybinių dirbtuvių programoje „Garso ir vaizdo tapatybės sinergija”. Renginys yra projekto „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas” („CCI & Sustainability”) dalis.

Kompetencijomis grįsto profesinio mokymo centras Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla (PIKC LMMDV) skelbia atvirą kvietimą teikti paraiškas dalyvauti vienos savaitės trukmės praktinių seminarų ir kūrybinių dirbtuvių programoje „Garso ir vaizdo tapatybės sinergija”. Pasitelkiant švietėjiškas veiklas, planuojama skatinti praplėsti dizaino naudojimo galimybių ribas, įtraukiant garsą. Sesijoje bus analizuojami: prekės ženklo garso dizainas, videogarso dizainas, miesto garso dizainas (erdvinė aplinka) ir kt.

Audiovizualinė kalba suteikia galimybę skleisti informaciją įvairiais suvokimo kanalais. Garso tapatybė tampa tokia pat svarbi kaip ir grafinis dizainas, nes šiuolaikiniam žmogui, beveik kiekvienoje gyvenimo situacijoje nuolat užsiėmusiam keliomis užduotimis vienu metu, garso pranešimai padeda perduoti ir / arba gauti norimą žinutę. Veikla bus įgyvendinta bendradarbiaujant su Latvijos garso dizainerių klubu. Penkių dienų sesija skirta įgyti supratimui apie garso dizainą ir vizualinės-garsinės tapatybės kūrimui. Įgytas žinias dalyviai galės panaudoti savo organizacijų rinkodaros tikslams ar kitai kūrybinei veiklai.

Praktiniai seminarai ir kūrybinės dirbtuvės vyks 2019 m. lapkričio 19 – 23 d. Liepojoje, Liepojos koncertų salės „Didysis gintaras” ir Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos patalpose.

Atviroje praktinių seminarų ir kūrybinių dirbtuvių programoje „Garso ir vaizdo tapatybės sinergija” kviečiami dalyvauti keturi dalyviai iš Lietuvos – du iš Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) ir du iš Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos, taip pat du dalyviai iš Kuldygos (Latvija). Jų apgyvendinimo, maitinimo ir mokymo išlaidos bus dengiamos iš projekto „CCI & Sustainability” lėšų.

Informacija apie projektą – seminarų ir praktinių užsiėmimų darbotvarkė, paraiškos forma – pateikiama PIKC LMMDV svetainėje: www.lmmdv.edu.lv/projects. Užpildytą paraiškos formą prašome siųsti iki lapkričio 4 dienos el. paštu: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv.

Kompetencijomis grįsto profesinio mokymo centras Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla yra Latvijos Respublikos Kultūros ministerijos švietimo įstaiga, teikianti vidurinį profesinį išsilavinimą muzikos, meno ir dizaino srityse ir vykdanti 22 švietimo programas; ši mokykla veikia ir kaip metodinis Kuržemės regiono centras, metodiškai remiantis Kuržemės krašto dailės ir muzikos mokyklas. PIKC LMMDV organizuoja ir įgyvendina įvairius kūrybinius praktinius projektus, supažindina su šiuolaikinės muzikos, meno ir dizaino tendencijomis, plėtoja kūrybines industrijas ir skatina įvairių Latvijos ir užsienio kūrybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokyklos edukacinė programa vykdoma įgyvendinant bendrą projektą Nr. LLI-338 „Esminis „tradicinės” industrijos pokytis į kūrybines industrijas – darnios regioninės plėtros pagrindas”. LLI-338 („CCI & Sustainability”) įgyvendinamas pagal INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą (2014–2020). Vadovaujantis partneris – Kuldygos rajono savivaldybė, projekto partneriai: Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija, Liepojos kūrybinių industrijų klasteris bei Liepojos muzikos, meno ir dizaino mokykla. Bendras projekto biudžetas – 220 193,06 eurų, įskaitant 187 164,08 eurus ERPF lėšų.

Informacija parengta iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų. Už informacijos turinį atsako Kompetencijomis grįsto profesinio mokymo centras Liepojos muzikos, dailės ir dizaino mokykla; turinys jokiu būdu negali būti laikomas oficialia Europos Sąjungos pozicija.