Teorinis praktinis užsiėmimas „Kaip rožinės sūpynės atveria kelius dalykų integracijai“ formuoja kitokį požiūrį į ugdymo turinį pamokoje, kviečia pamąstyti, kokias prasmes gali atskleisti šiuolaikiniai meno kūriniai, visuomeninio reiškinio ar socialinio gyvenimo kontekstai. Mokytojas įgalinamas atrasti kelius, kaip sukurti intrigą ugdymo procese ir sužadinti smalsumą, pasinaudojant meno reiškiniais, bei integruoti įvairius dalykus į savo dalyko turinį ugdant tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas pamokoje per meną.  

Užsiėmimas „Rožinės sūpynės“ – dėmesys telkiamas ties šiuolaikiniai meno kūriniais ir kokias prasmes gali atskleisti jų kontekstai? Kaip pasinaudoti meno reiškiniais kuriant intrigą, integruojant ugdymo procesą ir ugdant tiek dalykines, tiek bendrąsias kompetencijas.

Pedagogai, norintys dalyvauti šiame seminare, gali kreiptis el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +370 645 233 18.