INTEGRUOTOS LIETUVIŲ KALBOS IR ISTORIJOS PAMOKOS KKKC PARODINĖSE ERDVĖSE

Integruotos bendrojo lavinimo pamokos yra viena iš Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro edukacinių krypčių akcentuojančių XXI a. gebėjimų lavinimą apjungiant formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Balandžio 4 dieną, KKKC Parodų rūmuose integruotose pamokose dalyvavo dvi Klaipėdos Verdenės progimnazijos mokyklos: šeštokai integruotoje lietuvių kalbos ir aštuntokai istorijos pamokose.