Pradinių klasių moksleiviams siūlome jų amžiui pritaikytas ekskursijas po parodas, siekiant supažindinti su įvairialypiais vaizduojamaisiais menais.

Dažnai kintančios parodos suteikia galimybę lavinti meninį skonį, atrasti skirtingas raiškas, technikas ir temas, kurios gali atsiskleisti ir kasdieniniame mažųjų lankytojų gyvenime.

Taip pat, tikslingas ir kryptingas lankymasis meno įstaigose, formuoja kultūros vartojimo įpročius bei atitinkamą elgseną panašiose kultūros institucijose.

Šioms ekskursijoms pedagogai kviečiami kreiptis ir registruoti pradinių klasių moksleivių grupes el. paštu edukacija@kkkc.lt arba telefonu +370 645 233 18.

Edukacinio susitikimo „Elementarioji ekskursija pradinukams“ trukmė – iki 45 min.