„CULTURE NEXT“

Europos kultūros sostinės miestų kandidatų tinklo forumas

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras yra vienas iš pagrindinių forumo metu įkurto „Culture Next“ tinklo steigėjų. 2017-aisiais metais Europos miestų, buvusių ar dabartinių kandidatų į Europos kultūros sostinės (EKS) titulą, įkurtą tinklą „Culture Next” (liet. „Kultūra ateičiai“) sudaro 5 šalys, 8 miestai: Portugalija (Aveiro), Graikija (Eleusis), Rumunija (Kluiž-Napoka), Vengrija (Debrecenas), Lietuva (Plungė, Klaipėda, Neringa) ir Jungtinė Karalystė (Lidsas).

Tinklo misija – padėti miestams įgyvendinti kultūra grindžiamas miestų plėtros programas ir politiką, naudojantis kandidatavimo, Europos kultūros sostinės projektų realizavimo laikotarpiu įgytomis patirtimis, dalyvavimo konkurse procesu ir glaudžiu bendradarbiavimu. Tinklas siekia didesnio kultūros kaip tvaraus vystymosi veiksnio pripažinimo Europoje; įneša indėlį į EKS paveldo formavimą, prisidėdamas prie didesnio kiekio EKS programų įgyvendinimo visoje Europoje nepriklausomai nuo konkursų rezultatų.

Pagrindinis tinklo tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų bei miestų bendruomenių įtraukį per inovatyvius ir dalyvavimą kultūrinėje veikloje skatinančius projektus, taip kuriant tvarią kultūrą puoselėjančią visuomenę.

2018 m. „Culture Next“ pradėjo miestų-tinklo dalyvių gebėjimo ugdymo projektą, kuriame tuo metu dalyvavo Aveiro (Portugalija), Klužas-Napoka (Rumunija), Debrecenas (Vengrija), Eleusis (Graikija), Klaipėda, Neringa, Plungė (Lietuva) ir Lidsas (Jungtinė Karalystė) kūrybinės grupės.

2019 m. numatomos tinklo veiklos Klaipėdoje ir Klaipėdos regione. Siekiant išsamiau ir įvairiau pristatyti Vakarų Lietuvos regiono kultūrinį potencialą, 2019 m. forumą, meno bei socialinių renginių ciklą numatyta surengti Lietuvos miestuose–kandidatuose į Europos kultūros sostinės titulą – Klaipėdoje, Neringoje ir Plungėje. Į pagrindinį forumą Klaipėdoje atvyks vedantys tinklo partnerių įvairių kultūros sričių koordinatoriai, ekspertai: Oulu ir Savonnlin (Suomija); Debrecenas (Vengrija), Kluiž-Napoka (Rumunija); Klaipėda, Plungė, Neringa ir Kaunas (Lietuva); Aveiro ir Faro (Portugalija); Belfastas (Šiaurės Airija, JK) ir Dublinas (Airija), kurie susitiks su tarptautiniu bendradarbiavimu suinteresuotais Klaipėdos meno ir kultūros organizacijų atstovais.

2019 m. forumo renginiai kurs pridėtinę vertę strateginėms miesto veikloms, įtraukiant miesto gyventojus per kultūros edukacines veiklas, kreipiant kūrybinių partnerysčių projektus į atviras visuomenės diskusijas, atspindinčias miesto gyvenimą ir darančias įtaką pokyčiams. Bus gvildenamos aktualios temos (pasidalijimas geriausių praktikų pavyzdžiais) – šiuolaikinės kūrybinės rezidencijos, menininkų mobilumas, savanorių įtraukimas į projekto veiklas.

Nuotraukų galeriją galite peržiūrėti čia.