Jacek ir Ewa Doroszenko rezidentūros projekto pristatymas

Rezidentūros metu, mes atliksime tyrimą ir pradėsime naujo projekto vystymo darbus, tirsime dviejų kalbų kraštovaizdžio ribas ir galimybes, vizualines ir garsines. Vietoje darysime įrašus, garsų kompozicijas ir fotografijas, tos medžiagos pagrindu sukursime instaliaciją. Projekto tikslas: įvairių vaizdavimo metodų pagalba rekonstruoti ir abstrahuoti kraštovaizdžio terminą. Mes sutelksime dėmesį į natūralias dekoracijas, t.y. į peizažą ir jo tekstūrą, jo rekonstrukciją ir pristatymą naujų technologijų pagalba ir išvertimu iš skaitmeninio į postskaitmeninį.

Mūsų siekis – išvystyti projektą jį tiesiogiai susiejant su mūsų patirtimi Klaipėdoje, panaudojant unikalias vietovių savybes, studijuojant su natūraliu kraštovaizdžiu susijusias idėjas. Planas būtų toks: fotografuojant ir vietoje įrašinėjant ištirti ir suarchyvuoti pakrantės liniją. Plačiąja prasme įrašinėjimas vietoje gali būti įvardintas kaip įvairiapusių praktikų komplektas, atliktas įrašant atmosferos, hidrofoninius, geofoninius ir elektromagnetinius garsus bei kitus šaltinius. Klaipėda atrodo būsianti ideali aplinka tokiai praktikai įgyvendinti, būtent dėl miesto išsidėsčiusio prie jūros dėka, čia yra begaliniai didelis kiekis natūralaus potencialo.