Skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas 2023 m. meno rezidencijai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC). Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas.

Informacija apie studiją:

Rezidentams suteikiamas gyvenamos ir kūrybos erdvės. Vienu metu gali apsistoti rezidentas (su šeima ar partneriu) arba grupė iki 4 asmenų (galintys apsistoti vienoje patalpoje). Rezidencijos trukmė nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių. Rezidentams, priklausomai nuo rezidencijos trukmės ir projekto, gali būti skiriama iki 500 Eur priemonėms kūrybinei veiklai ir pragyvenimui. Darbo erdvę sudaro 20m2 plotas. Reziduojantys menininkai dalinai aprūpinti jiems reikalingomis medžiagomis, padedama organizuojant parodą ir pristatant projektą.

Meninė rezidencija skatina mainus, dialogą ir eksperimentavimą. Rezidencija yra pagrįsta procesu, todėl atvykstantys menininkai turėtų kurti projektus atsižvelgiant į ryšį su vietine aplinka ir bendruomene.

Kviečiame teikti paraiškas menininkus*:

  • kurių kūrybinė praktika yra susijusi su aplinka, jos tyrimais arba ekologija;
  • kurie savo praktikoje apjungia meną ir mokslinius tyrimus;
  • kurių kūrybinė praktika susijusi su miestu ar urbanistika;
  • įtraukiančius į savo kūrybą / tiriančius bendruomenes.

*turi atitikti vieną iš nurodytų punktų

Apie KKKC ir rezidencijų programą

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja šiuolaikinio meno projektus ir parodas, skatina tarpkultūrinę komunikaciją, organizuoja kitus kultūros renginius.

Rezidencijų programos tikslas – skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, gerinti kūrėjų judrumą ir galimybes pristatyti savo kūrybą bei supažindinti klaipėdiečius ir svečius su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais. Kviečiame kurti ir pristatyti savo kūrybą visuomenei, rengti atvirų studijų dienas, kūrybines dirbtuves, skaityti savo pranešimus ir paskaitas, taip pat įsitraukti į įvairias KKKC veiklas: edukacijų programas, diskusijas, pokalbius, renginius.

Užpildytą paraiškos formą ir priedus (CV, portfolio ir kitą svarbią medžiagą) viename PDF formato faile (maksimalus dydis 10 MB) siųskite iki 2023 m. vasario 20 dienos, elektroniniu paštu residencies@kkkc.lt