Skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas 2024 m. meno rezidencijai Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (KKKC). Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas.

2024 – ųjų metų KKKC rezidencijų programos tema – meninis tyrimas. Kviečiame teikti paraiškas menininkus/kuratorius, atliekančius meninius tyrimus šiomis temomis*:

  • aplinka/ekologija;
  • menas ir mokslas;
  • miestas/urbanistika;
  • bendruomenės/jų įtraukimas.

*turi atitikti vieną iš nurodytų punktų.

PARAIŠKOS FORMA

Informacija apie studiją:

Rezidentams suteikiamos gyvenamos ir kūrybos erdvės. Vienu metu gali apsistoti rezidentas (su šeima ar partneriu) arba grupė iki 4 asmenų (galintys apsistoti vienoje patalpoje). Rezidencijos trukmė nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių. Rezidentams, priklausomai nuo rezidencijos trukmės ir projekto, gali būti skiriama iki 500 Eur priemonėms kūrybinei veiklai ir pragyvenimui. Atskirai suteikiama darbo erdvė, kurią sudaro 20m2 plotas. Reziduojantys menininkai dalinai aprūpinami jiems reikalingomis medžiagomis, suteikiama pagalba projekto pristatymui.

Apie KKKC ir rezidencijų programą:

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja šiuolaikinio meno projektus ir parodas, skatina tarpkultūrinę komunikaciją, organizuoja kitus kultūros renginius.

Rezidencijų programos tikslas – skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, gerinti kūrėjų judrumą ir galimybes pristatyti savo kūrybą bei supažindinti klaipėdiečius ir svečius su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais. Kviečiame kurti ir pristatyti savo kūrybą visuomenei, rengti atvirų studijų dienas, kūrybines dirbtuves, skaityti savo pranešimus ir paskaitas, taip pat įsitraukti į įvairias KKKC veiklas: edukacijų programas, diskusijas, pokalbius, renginius.

Užpildytą paraiškos formą ir priedus (CV, portfolio ir kitą svarbią medžiagą) viename PDF formato faile (maksimalus dydis 10 MB) siųskite iki 2023 m. gruodžio 1 dienos, elektroniniu paštu viktorija@kkkc.lt