PATIRTINĖ VEIKLA ,,NAKTIS MUZIEJUJE“

Kovo 16 d. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokytojai, Klaipėdos ,,Gabijos” progimnazijos mokytojai, programos ,,Tyrinėjimo menas“ kuratorius, aktorius Paulius Tamolė ir kūrybos praktikai edukatorė Inga Norkūnienė bei aktorius Liudas Vyšniauskas virtualiai vakarojo Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre. 


Akimirka iš renginio ,,Naktis muziejuje”

Idėja organizuoti patirtinę veiklą ,,Naktis muziejuje“ kilo dar pačioje projekto ,,Tyrinėjimo menas” veiklų įgyvendinimo pradžioje, tačiau dėl paskelbto visuotinio karantino šalyje uždarius muziejus, deja, teko prisitaikyti ir po muziejaus erdves keliauti jaukiai įsitaisius prie namų kompiuterio ekrano. Kita vertus, nuotolinė erdvė ištrina laiko ir atstumo matą, kas kai kuriais atvejais gali tapti viena iš daugelio kliūčių būti ten, kur norisi, būti čia ir dabar.

„Tyrinėjimo menas“ – tęstinė programa, kurioje atskleidžiami ir ugdomi svarbiausi XXI amžiaus mokinių gebėjimai, tobulinamos mokytojų kompetencijos juos ugdyti bei suteikiama praktinė pagalba sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. Šįkart projekto kūrybos praktikai – edukatorė Inga Norkūnienė ir aktorius Liudas Vyšniauskas, pirmiausiai pakvietė mokytojus fotomenininkės Violetos Bubelytės fotografijų parodoje ,,Monospektaklis kitaip“ įžvelgti visus dramaturgijos žanrus: tragediją, komediją, tragikomediją ir melodramą. Peržvelgę fotomenininkės darbus, pasimėgavę paradokso ir ironijos malonumais, įvertinę teatrinį iškalbingumą ir beribę kūno kalbą, mokytojai priėmė iššūkį – sukūrė puikius dramaturginius monologus.

Trumpam pabuvę dramaturgais ,,Naktis muziejuje“ dalyviai pateko į šiandien itin aktualią mokslininkų konferenciją ekologijos tema. Pagrindinis konferencijos objektas – dailininkės Sigitos Dockevičiūtės instaliacijų paroda „(Ekologinės) alteracijos“. Naktinės konferencijos mokslininkai, atsižvelgę į tai, kad instaliacijų meninio tyrimo linijos vingiuoja per ekologines temas ir gamtos bei technologijų sandūras, pasidalijo opiausiomis ekologinėmis problemomis ir šmaikščiomis įžvalgomis bandė atskleisti sudėtingą šiuolaikinio žmogaus santykį su gamta.

Akimirka iš renginio ,,Naktis muziejuje”

Po diskusijų mokslinėje konferencijoje patirtinės veiklos dalyvius kūrybos praktikai  Inga ir Liudas pakvietė į bene makabriškiausią muziejaus ekspoziciją – fotografo Ginto Kavoliūno fotografijos darbų parodą „Nature morte“, kurioje autorius pateikia vizualias gyvybės ir mirties interpretacijas gamtoje. Jei jau kalba pasisuka apie mirtį, dažnu atveju įžvelgiamas kriminalas. Taigi šįkart teko imtis detektyvinio tyrimo, surinkti duomenis bylai: faktus, motyvus, įtariamuosius, liudininkus. Kadangi fotografas Gintas Kavoliūnas jokių nuorodų nepateikė, detektyvams atsivėrė beribė erdvė spėliojimams ir apmąstymams.

Programa „Tyrinėjimo menas“ siekiama padėti mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius. Virtualiai aplankę Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodas, per dramaturgo, mokslininko ir detektyvo profesinę prizmę aptarę menines instaliacijas, fotografijos ir dailės darbus, patirtinės veiklos ,,Naktis muziejuje“ dalyviai praktiškai išbandė ne vieną refleksijos metodą, patobulino kompetencijas, įgijo praktinių žinių, sustiprino bendradarbiavimą ir, žinoma, pasisėmė puikių emocijų.

Programą „Tyrinėjimo menas“ įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Černiauskienė.