Kvietimas teikti paraiškas KKKC rezidencijų programai 2022 metams

Skelbiamas atviras kvietimas teikti paraiškas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) meno rezidencijoms. Lietuvos ir užsienio menininkams, kuratoriams, tyrėjams ir kitiems kūrėjams skirta rezidencijų programa suteikia galimybę gyventi ir kurti Klaipėdos senamiestyje, įgyvendinti individualius projektus, bendradarbiauti su vietos bendruomene, inicijuoti bei įsitraukti į KKKC kultūrines veiklas.

Rezidentams suteikiamas gyvenamos ir kūrybos erdvės. Vienu metu gali apsistoti rezidentas (su šeima ar partneriu) arba grupė iki 4 asmenų (galintys apsistoti vienoje patalpoje). Rezidencijos trukmė nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių. Rezidentams, priklausomai nuo rezidencijos trukmės ir projekto, gali būti skiriama iki 500 Eur priemonėms kūrybinei veiklai ir pragyvenimui.

Apie KKKC ir rezidencijų programą

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras organizuoja šiuolaikinio meno projektus ir parodas, skatina tarpkultūrinę komunikaciją, organizuoja kitus kultūros renginius.

Rezidencijų programos tikslas – skatinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir mainus, gerinti kūrėjų judrumą ir galimybes pristatyti savo kūrybą bei supažindinti klaipėdiečius ir svečius su Lietuvos ir užsienio šalių kūrėjais.

Kviečiame kurti ir pristatyti savo kūrybą visuomenei, rengti atvirų studijų dienas, kūrybines dirbtuves, skaityti savo pranešimus ir paskaitas, taip pat įsitraukti į įvairias KKKC veiklas: edukacijų programas, diskusijas, pokalbius, renginius.

Užpildytą paraiškos formą ir priedus (CV, portfolio ir kitą svarbią medžiagą) viename PDF formato faile (maksimalus dydis 10 MB) siųskite elektroniniu paštu: residencies@kkkc.lt