Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/453943b0e46611eb9f09e7df20500045
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programa https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/kp-programa_2020-2022_projektas_2020-05-15.pdf
  3. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/05/priemoniu-planas_2020-05-15.pdf
  4. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

KKKC apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

KKKC 2020-2022 korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

2021-09-10 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

2021-09-29 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Įsakymas dėl KKKC pareigybių sąrašo patvirtinimo į kurias prieš skiriant bus pateiktas rašytinis prašymas STT dėl asmens duomenų patikrinimo

KKKC dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

KKKC etikos kodeksas

Įsakymas dėl KKKC pareigybių sąrašo patvirtinimo į kurias prieš skiriant bus pateiktas rašytinis prašymas STT dėl asmens duomenų patikrinimo:

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma

Privačių interesų registras PINREG

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie KKKC darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

• raštu – Bažnyčių g. 4 LT-91246, Klaipėda;

• telefonu – 860214426  (darbo dienomis – nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.);

• elektroniniu paštu – administracija@kkkc.lt

Asmuo, paskirtas už korupcijos prevenciją Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre – direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Žana Jegorova, tel.nr. 869007365, el. paštas zana@kkkc.lt