Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programa, priemonių planas ir KKKC direktoriaus įsakymas Nr. V-6-8-1

Daugiau informacijos apie nulinę toleranciją korupcijai Klaipėdos mieste galite rasti čia: https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie KKKC darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:
• raštu – Bažnyčių g. 4 LT-91246, Klaipėda;
• telefonu – 8 46 310 357;
• elektroniniu paštu: administracija@kkkc.lt
Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje: direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai tel. 8 46 410 073.