KKKC TARPTAUTINĖ REZIDENTŪRA

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre reziduojantiems autoriams keliamas tikslas – įgyvendinti savo  projektus, į procesą įtraukiant miesto visuomenę. Akcentuodami sociokultūrines meno praktikas ir vietos specifiką, kultūros prieinamumą skatinančias idėjas, menininkai bendradarbiauja su mokslininkais, tyrėjais, kultūrologais ir miesto bendruomene. Jų veiklos rezultatai pristatomi viešose miesto erdvėse.

Čia kuriantiems menininkams siūloma laisvai reflektuoti Klaipėdos miestą, vesti dienoraščius bei vykdyti asmeninę „kūrybinių maršrutų  apskaitą“. Kūrinių temos tyrinės dvi problemas: pirmoji susijusi su kultūriniu identitetu, apie kurį sprendžiame iš asmeninės ir kolektyvinės patirties; antroji – su patirtimi susijusių istorijų reprezentavimu ir dokumentavimu. Meniniais projektais siekiama konceptualaus „pranešimo“ konstravimą paversti kultūriniu įvykiu, sukeliančiu vietinės bendruomenės reakciją ir įtraukiančiu ją į šį procesą.

Pagrindinis projekto tikslas – tarpsektorinio bendradarbiavimo vystymas. Įkurtos grafinio meno laboratorijos turėtų tapti kūrybinių susitikimų erdvėmis, skirtomis įvairioms tikslinėms grupėms, neribojant išsilavinimo, kultūrinio išprusimo, amžiaus, socialinės padėties, tautybės, interesų rato.  Pačių veiklų tikslas – nuosekliai formuoti ir interpretuoti „art, science and design“ tendenciją, vengti didelės atskirties tarp profesionalaus amato, dizaino ir technologijų bei vizualinio ar naujų medijų meno; siekti šiuolaikinio ir tradicinio meno formų integralumo ir socialiai atraktyvios miesto erdvės sukūrimo.

Projekto metu bus tiriama miesto grafinė kalba ir jos kaita nuo vizualinės, piktografinės iki tarpdisciplininės. Šiose meno kūrimo praktikose dėmesys bus skiriamas ne socialinių problemų viešinimui, o nagrinėjamos problematikos sprendimų generavimui.

Rezidentūros veiklos sferos – įvairios grafikos medijos: grafika kaip fotografija, kolektyvinis rašymas, mailartas, streetartas, videomenas, 3D dizainas, animacija, garso menas ir kt. Projekto veiklos, grįstos šiuolaikiniais informacijos metodais ir kūrybinės raiškos formomis, sukurs save organizuojančią meninę bendruomenę, kuri generuos nuolatinį grįžtamąjį ryšį.

Meno tyrimų metu pristatytos istorinių įvykių, atsitikimų ir legendų interpretacijos, įgyvendinus įveiklinimo projektus, padėtų konkrečioms miesto vietoms ateityje tapti įsimintinomis, lankytinomis, reprezentatyviomis. Šiose vietose miesto gyventojas bei svečias galėtų skirti bent simbolinę valandą vietos refleksijai ir savęs suvokimui. Taip bus sukurta alternatyvi Klaipėdos istorija, paremta ne vien faktais, bet ir vienų kitiems perpasakotomis istorijomis ar netgi hipotezėmis – kas būtų galėję įvykti vieną ar kitą metų dieną.

KKKC rezidentūros paraiškos forma


KKKC Meno kiemo dirbtuvių tikslas ne tik reprezentuoti čia nuolat dirbančių ir reziduojančių menininkų veiklas,
kūrybinius rezultatus, bet ir pristatyti profesionaliosios vaizduojamosios dailės technikas per praktinius gebėjimus,
kurie lavinami seminarų, kūrybinių dirbtuvių metu.


Kokliai – Add Fuel įkvėpimo šaltinis

Projekto pavadinimas „Disruption” (liet. žlugimas) atspindi Add Fuel kūrybinį braižą – jo neofreskoms būdingos naujos tradicinės koklių dizaino kalbos interpretacijos. „Disruption 07: kokliai” buvo įkvėpta klaipėdietiškų koklių pagrindinių vizualinių elementų: monochromatinio bareljefo ir natūralistinės temos.